Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Tesco nie chce marnować żywności

Fotorzepa/Urszula Lesman
Sieć ujawnia, ze z polskich sklepów w ostatnim roku finansowym wyrzucono ze sklepów Tesco niemal 4,7 tys. ton produktów.

Tesco, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i Europie Œrodkowej, pokazuje dane dotyczšce skali marnowania żywnoœci wewnštrz firmy. Podobne dane dla Tesco w Wielkiej Brytanii publikowane sš od czterech lat. Jak podaje Tesco decyzja o publikacji danych demonstruje pełnš transparentnoœć firmy w zakresie walki z marnowaniem żywnoœci. Poznanie zjawiska ma pomóc w lepszej identyfikacji jego przyczyn i w dalszym zmniejszaniu jego skali. Ponadto, grupa Tesco zadeklarowała wspólnie z 24 największymi globalnymi dostawcami firmy, że zmniejszš skalę marnowania żywnoœci o połowę do roku 2030 oraz publikacji w cišgu 12 miesięcy danych odnoœnie marnowania żywnoœci, a także podjęcia kroków w celu zmniejszania skali tego zjawiska w łańcuchu dostaw i w domach klientów.

- Wykonaliœmy wielki krok naprzód. Niemniej jednak, by walczyć z marnowaniem żywnoœci jeszcze bardzo wiele firm, rzšdów i miast powinno zadeklarować swojš chęć zmniejszenia tego zjawiska o połowę do roku 2030, jak również monitorowania i publikowania danych dotyczšcych marnowania żywnoœci i podejmowania odpowiednich działań w tym zakresie - mówi Dave Lewis, prezes Grupy Tesco.

Największš częœć wyrzucanej żywnoœci stanowiš produkty œwieże – warzywa i owoce (42 proc.) oraz pieczywo (18 proc.). Równoczeœnie produkty te sš podstawš darowizn dla banków żywoœci i organizacji charytatywnych. W roku 2016/17 Tesco przekazało bankom żywnoœci i innym lokalnym organizacjom 1,6 tys. ton pełnowartoœciowej żywnoœci bezpoœrednio ze swoich sklepów. Od momentu rozpoczęcia współpracy w roku 2013, łšczna waga przekazanej żywnoœci to 3,7 tys. ton, co odpowiada 8,9 mln posiłków (dane do kwietnia 2017). Produkty przekazuje już 220 sklepów firmy w całym kraju.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL