Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Estońska lekcja handlu ziemiš

Fotorzepa, Michał Walczak
Reforma rolna na Ukrainie i utworzenie rynku ziemi może doprowadzić do napływu zagranicznych inwestycji i wzrostu cen ziemi, twierdzš eksperci z Estonii.

Reforma rolna to jeden z warunków udzielenia Ukrainie pomocy finansowej przez MFW. Fundusz wstrzymał w lipcu wypłatę pištej transzy przyznanego kredytu preferencyjnego (17,5 mln dol.), bowiem ukraiński parlament nie zdšżył przegłosować reformy rolnej. Opór przeciwko jej wprowadzeniu jest duży, szczególnie ze strony rolnych oligarchów ukraińskich, którzy przejmujšc postsowieckie sowchozy i kołchozy praktycznie podzielili między siebie ukraińskie zasoby rolne.

A jest co dzielić, bowiem Ukraina ma jedne z najżyŸniejszych ziem rolnych w Europie.

- O ile mi wiadomo, ziemi ornej na Ukrainie jest w bród - ok. 40 mln hektarów i sš one bardzo żyzne. Dajš duże plony zbóż, które sš ważnym towarem eksportowym. Dlatego reforma rolna zachęci inwestorów do wkładania kapitału w ziemię i rolne firmy na Ukrainie; a to z kolei doprowadzić może do wzrostu ceny ziemi - ostrzegła Marko Gorban wicekanclerz Estonii ds  rolnictwa, który w pištek przebywał w Kijowie.

Dodał, że wprowadzenie dekadę temu rynku ziemi w Estonii podniosło ceny ziemi rolnej aż 9-krotnie. Obecnie za hektar œrednia cena wynosi 2,69 tys. euro podczas kiedy w 1997 r było to 295 euro. Estończyk wyjaœnił, że ceny skoczyły wyniku wejœcia kraju do Unii, z czym wišzały się dopłaty rolne a co za tym idzie ogromny popyt na ziemię.

- Reformy rolne to długi proces i warto, by na Ukrainie była tego œwiadomoœć. W Estonii ustawa o reformie została uchwalona w 1991 r a struktura rolnictwa zaczęła się zmieniać w 1995-1996 r, natomiast szczyt reform przypadł dwa lat póŸniej. Dziœ mogę powiedzieć, że głównš częœć reformy mamy już za sobš - dodał Gorban.

Ukraiński projekt ustawy o reformie rolnej zakłada, że po okresie moratorium na sprzedaż i kupno ziemi, zakup będzie możliwy tylko przez obywateli Ukrainy maksymalnie do 200 ha na osobę. Moratorium zostało wprowadzone w 2001 r i obowišzuje do końca 2017 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL