Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

#RZECZoBIZNESIE: Grzegorz W. Kołodko: Polsce nie zagraża żadne niebezpieczeństwo zewnętrzne

Fotorzepa
Zwiększenia wydatków zbrojeniowych to będzie największe głupstwo, jakie ten rzšd może zrobić - mówi Grzegorz W. Kołodko, wicepremier w latach 1994-1997 i 2001-2002.

Już jutro rozstrzygnš się dalsze losy Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy zadecydujš w referendum, czy chcš pozostać w Unii Europejskiej, czy opuœcić wspólnotę. O prognozach tego, co czeka nasz kraj, jak i œwiatowš gospodarkę w przyszłoœci pisze Grzegorz W. Kołodko w swojej ksišżce „Dokšd zmierza œwiat. Ekonomia polityczna przyszłoœci" oraz opowiada dla „Rzeczpospolitej".

Brexit – ruch samobójczy?

- Wielka Brytania miałaby z powodu Brexitu zdecydowanie więcej dodatkowych kosztów niż korzyœci – mówi Grzegorz W. Kołodko.

- Ja się najbardziej obawiam losów zwykłych ludzi, tych którzy rano wstajš, idš do pracy, może niekoniecznie wišżš koniec z końcem, ale żyjš już na pewnym przyzwoitym poziomie. W tym także tych, którzy dopłynęli do Wielkiej Brytanii w cišgu ostatnich kilku lat – podkreœla.

To właœnie imigranci przebywajšcy na Wyspach z największym niepokojem œledzš od miesięcy wyniki sondaży, które wskazujš obecnie, że Brytyjczycy sš podzieleni niemal po równo w kwestii wyjœcia z UE. Jak duże zagrożenie ewentualny Brexit stanowi dla polskich emigrantów?

- Gdyby Wielka Brytania miała wyjœć z Unii Europejskiej, to polscy studenci będš wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii i będš szukać nowego miejsca, może w Hiszpanii czy we Włoszech, a może za oceanem – prognozuje Kołodko.

Brexit mógłby skłonić Polaków do powrotu do kraju

- Liczę jednak na to, że wiele tysięcy, być może dziesištki tysięcy, rodaków wróci do ojczyzny. Na krótszš metę Brexit może stworzyć więcej problemów w Polsce niż przyczynić się do ich rozwišzywania, natomiast na dłuższš metę uważam, że to byłoby w sumie dobre – mówi Kołodko.

- Choć wolałbym, żeby polscy studenci wracali w normalnych warunkach, z przekonaniem, że tutaj sš lepsze perspektywy funkcjonowania i rozwoju – dodaje.

Brexit stanowi obecnie jedno z wielu zagrożeń na œwiecie, które mogš uderzyć również w polskš gospodarkę. Kolejnym jest utrzymujšce się spowolnienie w Chinach, jak i niepewnoœć zwišzana z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Czy rzšd Beaty Szydło jest gotowy na dalsze wstrzšsy na œwiecie?

Największym zagrożeniem dla Polski sš ogromne wydatki rzšdowe

- Ja jestem zaniepokojony bardziej uwarunkowaniami wewnętrznymi, jeœli chodzi o perspektywę rozwoju polskiej gospodarki, niż nawet ewentualnoœciš wyjœcia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – wyznaje Kołodko i powołuje się m. in. na przykład programu Rodzina 500+ oraz Mieszkanie+.

- Program 500+ jest fundamentalnie błędny, dlatego że te œrodki sš zaadresowane do wszystkich osób pod względem iloœci posiadanych przez nich dzieci. Pienišdze dostajš zatem ludzie, którym sš one niepotrzebne i takich osób jest tysišce, a sš ludzie w wyjštkowo trudnej sytuacji i tak, jestem za tym, by ich wspomóc – tłumaczy.

- Uważam, że obniżenie podatków do 15 proc. dla tzw. firm małych jest również niesłusznym posunięciem – dodaje.

Kołodko skrytykował również zapowiadany przez rzšd Beaty Szydło wzrost wydatków zbrojeniowych.

- Ministrowie tego rzšdu opowiadajš również szkodliwe dla Polski nonsensy o potrzebie zwiększenia wydatków zbrojeniowych. To będzie największe głupstwo, jakie ten rzšd może zrobić i mam nadzieje, że jeœli to zrobi, to od tego momentu będzie się posuwał po równi pochyłej – ostrzega.

- Polsce żadne niebezpieczeństwo zewnętrzne nie zagraża. To sš nonsensy, których poważni ekonomiœci nie powinni głosić – podkreœla Kołodko.

Wydatki rzšdowej powinny być skierowane na inne dziedziny gospodarki, które mogš stymulować wzrost i podnieœć standardy życia.

- Jeżeli już, to ja bym wolał, żeby rzšd zwiększał wydatki na ochronę zdrowia, na narodowš kulturę, na wspieranie przyczółków gospodarki innowacyjnej, na podwyżki dla nauczycieli... - wymienia.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL