Firma

Postępowanie patentowe ma być szybsze

123RF
Postępowanie przed Urzędem Patentowym ma być krótsze i szybsze.

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w prawie własności przemysłowej. Przede wszystkim chce usprawnić postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Proponuje skrócenie o miesiąc terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ministerstwo zamierza również odstąpić od zasady sporządzania pisemnego uzasadnienia decyzji z urzędu.

Ponadto projekt rozszerza możliwość zwolnienia z opłat okresowych za pierwszy okres ochronny na wzory przemysłowe i znaki towarowe. W ten sposób ministerstwo chce wspierać przedsiębiorców na wstępnym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Urząd Patentowy otrzyma również nowe uprawnienia do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Chodzi o przeprowadzanie międzynarodowych poszukiwań oraz międzynarodowych badań wstępnych.

Projekt nowelizacji wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję ograniczonego patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych.

W ten sposób Ministerstwo Rozwoju zamierza odpowiedzieć na postulaty zgłaszane przez podmioty zajmujące się problematyką własności przemysłowej w Polsce oraz przez przedsiębiorców. Chce również zwiększyć konkurencyjność systemu krajowego w postępowaniu przed UP RP wobec Europejskiego Urzędu Patentowego i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL