Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Postępowanie patentowe ma być szybsze

123RF
Postępowanie przed Urzędem Patentowym ma być krótsze i szybsze.

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w prawie własnoœci przemysłowej. Przede wszystkim chce usprawnić postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Proponuje skrócenie o miesišc terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ministerstwo zamierza również odstšpić od zasady sporzšdzania pisemnego uzasadnienia decyzji z urzędu.

Ponadto projekt rozszerza możliwoœć zwolnienia z opłat okresowych za pierwszy okres ochronny na wzory przemysłowe i znaki towarowe. W ten sposób ministerstwo chce wspierać przedsiębiorców na wstępnym etapie prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

Urzšd Patentowy otrzyma również nowe uprawnienia do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Chodzi o przeprowadzanie międzynarodowych poszukiwań oraz międzynarodowych badań wstępnych.

Projekt nowelizacji wprowadza do polskiego porzšdku prawnego instytucję ograniczonego patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych.

W ten sposób Ministerstwo Rozwoju zamierza odpowiedzieć na postulaty zgłaszane przez podmioty zajmujšce się problematykš własnoœci przemysłowej w Polsce oraz przez przedsiębiorców. Chce również zwiększyć konkurencyjnoœć systemu krajowego w postępowaniu przed UP RP wobec Europejskiego Urzędu Patentowego i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własnoœci Intelektualnej

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL