Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Opinie w GoWork.pl pokochali pracownicy - już 3 mln komentarzy

Największy serwis z opiniami o pracodawcach, GoWork.pl zgromadził już 3 mln wpisów. Użytkownicy chętnie dzielš się swoimi wrażeniami na temat warunków zatrudnienia oferowanych przez firmy. Przedsiębiorcy z kolei coraz częœciej zaczynajš zdawać sobie sprawę z roli jakš we współczesnym œwiecie pełniš opinie oraz podejmowanie działań employer brandingowych.

Za co użytkownicy ceniš opinie na GoWork.pl?

GoWork.pl jest największym serwisem zawierajšcym opinie o pracodawcach. W swojej bazie ma już 3 mln komentarzy i ponad 11 tys. współpracujšcych przedsiębiorstw. Ogromnš zaletš serwisu jest to, iż komentarze użytkowników odnoszš się zarówno do warunków zatrudnienia oferowanych przez powszechnie znane firmy z siedzibami w największych miastach Polski, chociażby w Białymstoku, jak i niedużymi, lokalnymi przedsiębiorstwami zatrudniajšcymi niewielu pracowników. Tym samym zarówno mieszkańcy Katowic, jak i niewielkiego Puszczykowa majš możliwoœć zapoznania się z opiniami o pracodawcach znajdujšcymi się w ich miejscowoœci.

Pracownicy chętnie dzielš się swoimi wrażeniami dotyczšcymi współpracy z danym przedsiębiorstwem, co nie powinno jednak dziwić. Z dużš dozš prawdopodobieństwa osoba, która pozostawiła komentarz na wštku firmy, sama jakiœ czas temu poszukiwała informacji z niš (lub innš markš) zwišzanych. Zapoznanie się z rzetelnymi informacjami udzielonymi przez użytkowników, którzy mieli stycznoœć z przedsiębiorstwem, np. pracowali w nim, byli na rozmowie kwalifikacyjnej lub byli partnerami biznesowymi, pomaga podjšć decyzję zwišzanš z zatrudnieniem w firmie. Wszystko dlatego, że takie osoby wiedzš, jak wyglšda marka od œrodka - czy dba o swoich pracowników, a jeœli tak w jaki sposób - słowem, potrafiš udzielić wiarygodnych informacji na temat oferowanych przez niš warunków zatrudnienia.

Grupa GoWork.pl to również jeden z najpopularniejszych serwisów pracy w Polsce

Jak opinie wpływajš na wizerunek pracodawcy?

Komentarze użytkowników dotyczšce pracodawców sš bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia kandydatów, ale również samych przedsiębiorstw. Coraz większa rola jakš odgrywajš sprawia, że opinie w realny sposób wpływajš na wizerunek pracodawców. Odpowiednia reakcja firmy - niezależnie od charakteru wpisu - może albo wzmocnić, albo osłabić jej wizerunek. Zwłaszcza jeœli weŸmie się pod uwagę, że komentarze użytkowników bywajš zróżnicowane - częœć osób zadowolonych z warunków zatrudnienia broni firmy, a częœć krytykuje jej postępowanie. Taka sytuacja ma miejsce na wštku opiniotwórczym dotyczšcym Volkswagena zlokalizowanego w Poznaniu. Jeden z użytkowników twierdzi: kiedyœ VW miał status firmy wyjštkowej, a obecnie jest problem z nowymi pracownikami a coraz więcej starych pracowników odchodzi otrzymujšc lepsze warunki w innych firmach! Niestety jeżeli przewodniczšcy solidarnoœci chce mieć poważanie i zaufanie ludzi to niech odda firmowe auto służbowe i zacznie być osobš niezależnš od VW. Natomiast konstruktywna konkurencja w przypadku zwišzków jeszcze nikomu nie zaszkodziła. IP jest moim ostatnim wyborem, ale to jest kara za zachowanie i myœlenie S. Rozumiem że zamówienia należy realizować, ale trzeba szukać rozwišzań dobrych dla pracowników i firmy, a nie godzić się na wszystko i pracować cišgle w nadgodzinach...jak w Odlewni.

Spotkało się to z odpowiedziš ze strony innej osoby niezwišzanej bezpoœrednio z markš: Jakie macie w VWP rozwišzania antypracownicze? (..) Dostajecie 100 % dodatku za każdš nadgodzinę (gdzie jeszcze tak jest?), znacie harmonogram rok wczeœniej, (...) dodatki za pracę w systemie zmianowym, dodatek za niechorowanie, ponad trzy dodatkowe pensje w roku w innych bonusach, dodatkach i premiach. (...) Pracujemy w systemie zmianowym bo tak chce pracodawca. Koniec i kropka.

W tym wypadku zajęcie stanowiska przez pracodawcę może mieć kluczowe znaczenie w procesie budowy pozytywnego wizerunku.

Jak opinie pomagajš podjšć decyzje zakupowš?

Wymiana samochodu, planowanie wakacji, czy zmiana pracy. Choć na pierwszy rzut oka dylematy te mocno się od siebie różniš, to każdy z nich obarczony jest ryzykiem podjęcia niewłaœciwej decyzji. Kupujšc samochód, niezależnie od jego ceny, chcemy bezawaryjnie przemierzyć jak najwięcej kilometrów. Pojazd, w którym po krótkim czasie zostanie zdiagnozowana usterka, zamiast realizować swoje podstawowe założenie, spędza czas w warsztacie, a we właœcicielu narasta frustracja. Wyjeżdżajšc na wakacje chcemy odpoczšć od codziennych trosk i zregenerować swoje siły. Kierowanie się tylko reklamami może doprowadzić do tego, że skorzystamy z nierzetelnego biura podróży, a nasz wakacyjny kierunek wcale nie okaże się tym, na który liczyliœmy. Tym samym urlop, zamiast odpoczynkiem, okażš się katorgš. Podobnie wyglšda aspekt zmiany zatrudnienia. Najgorsze decyzje z tym zwišzane podejmujemy wówczas, gdy za główne kryterium uznajemy takie czynniki jak: zarobki, branża, w której działa firma czy lokalizacja biura, zapominajšc o tym, jak ważne jest podejœcie przedsiębiorstwa do swoich pracowników.

Istnieje jednak sposób na zminimalizowanie ryzyka podjęcia nieodpowiednich decyzji. Tym co pozwala tego dokonać sš opinie innych ludzi, którzy znaleŸli się w podobnej sytuacji. Notoryczne awarie danego modelu samochodu na pewno zostały wielokrotnie opisane przez użytkowników w Internecie, którzy z całš pewnoœciš zasugerowali odpowiedniš alternatywę. Podobnie sprawa wyglšda z usługami biur podróży. To, że jedno niekoniecznie stawiało komfort klienta na pierwszym miejscu, nie oznacza, że jest to standardowym działaniem firm z tej branży. Opinie osób, które miały stycznoœć z danym przedsiębiorstwem ułatwiajš z kolei znalezienie pracodawcy, który dba oraz docenia swój zespół.

Niezależnie od tego czy właœnie zamierzamy dokonać zakupu samochodu czy skorzystać z usług biura podróży, opinie innych osób sš tym, co ułatwia nam podjęcie odpowiedniej decyzji. Tak samo wyglšda sytuacja na rynku pracy. Opinie pracowników okazujš się bardzo istotnš wskazówkš dla osób, które rozważajš podjęcie współpracy z danš markš. Tym samym szansa na rozpoczęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, które nie szanuje swojego zespołu spada.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL