Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Pstršg wpływa do rzek

Pixabay
Ponad 100 tys. pstršgów potokowych wpuszczono do pięciu rzek w regionie wałbrzyskim.

Sš to dwuletnie pstršgi pochodzšce z Oœrodka Hodowli Pstršga w Œcinawce Œredniej. Akcję ratowania populacji tych ryb prowadzonš przez Polski Zwišzek Wędkarski wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. To kolejna akcja ratowania populacji tych ryb. Wczeœniej, na wiosnę, wpuszczono do Œcinawki, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Bystrzycy Dusznickiej i Włodzicy blisko 700 tys. młodych ryb tego gatunku.

Populacja pstršga potokowego ucierpiała w wyniku remontów koryt rzecznych. Profilowanie i wyrównywanie dna oraz brzegów rzek może prowadzić do nieodwracalnych zniszczeń naturalnych miejsc życia tej ryby. Zagrożeniem dla pstršga sš również œcieki komunalne i zanieczyszczenia z upraw rolniczych oraz ferm hodowlanych. W tym roku koszt zarybiania pstršgiem potokowym wyniesie ponad 220 tys. zł. W tym tygodniu do pięciu rzek zostanie wpuszczonych ponad 100 tys. ryb tego gatunku. To dwuletnie pstršgi pochodzšce z Oœrodka Hodowli Pstršga w Œcinawce Œredniej.

Pstršg potokowy potrzebuje do życia czystej i chłodnej wody, szybkiego pršdu i dna pokrytego kamieniami lub żwirem. Swoje gody odbywa jesieniš. Jednej samicy zazwyczaj towarzyszy kilka samców. Ikra jest składana do zagłębień, które wykopujš samice w żwirze pokrywajšcym dno.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL