Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Klimat jeszcze się zmieni

YouTube
Rozmowa z Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego

Rzeczpospolita: Naukowcy odkryli ogromne kratery na dnie oceanu w Arktyce. Okazało się, że ich powstanie to zasługa uwalniajšcego się do atmosfery metanu. Jak wpłynie to na nasz klimat?

Prof. Szymon Malinowski: Te kratery wišżš się z dawnymi i bardzo gwałtownymi erupcjami metanu. Na szczęœcie na razie nie obserwujemy jakiegoœ dramatycznego wzrostu emisji tego gazu w Arktyce. Ale gwałtowna erupcja metanu stanowi potencjalne zagrożenie dla naszego klimatu, dlatego za wszelkš cenę powinniœmy powstrzymać wzrost temperatury na Ziemi.

Dlaczego to takie ważne?

Dziœ metan z dna morza do atmosfery dostaje się w postaci niewielkich bšbli. Ale ocieplanie się wód arktycznych blisko dna oceanu może doprowadzić do gwałtownych emisji tego gazu na dużš skalę. Metan jest gazem cieplarnianym, o wiele silniejszym niż dwutlenek węgla. Niebezpieczeństwo zwišzane z jego erupcjš obrazowo nazywa się „pistoletem metanowym". Taki rozwój sytuacji jest możliwy, a badania dowodzš, że zdarzał się w przeszłoœci. Ukryte złoża metanu znajdujš się nie tylko na dnie oceanów, ale też w wiecznej zmarzlinie czy na mokradłach – uruchomione przez wzrost temperatury mechanizmy gwałtownej emisji mogš jeszcze bardziej przyspieszyć zachodzšce zmiany.

Zatem nie tylko działalnoœć człowieka wpływa na klimat, przyroda nadal ma coœ do powiedzenia.

Przyroda ma i zawsze miała wpływ na klimat Ziemi. Natomiast w tej chwili człowiek może doprowadzić do sytuacji, w której niekontrolowana i gwałtowna emisja gazów cieplarnianych na zawsze zmieni naszš planetę. Emitujšc dwutlenek węgla do atmosfery, najsilniej kształtujemy dziœ klimat.

Kiedy zauważono, że człowiek aktywnie wpływa na zmianę klimatu?

Nauka od zawsze się nim interesowała. Już w latach 60. XIX wieku naukowcy zauważyli, że człowiek może zmieniać klimat. Ciekawe jest, że ogromnš rolę w zrozumieniu procesów klimatycznych odegrały w XX wieku badania militarne w okresie zimnej wojny. Obecnie mamy wiele potwierdzonych niezależnymi badaniami teorii, dzięki którym rozumiemy znacznš częœć mechanizmów kierujšcych klimatem. Oczywiœcie nasza wiedza jest niepełna, ale luki w niej nie znajdujš się tam, gdzie chcš je widzieć osoby szukajšce sensacji, np. w sugestiach, że aktualne globalne ocieplenie jest skutkiem zmian aktywnoœci Słońca.

Ale skoro powody zmian klimatycznych nie sš jeszcze dla nas w pełni zrozumiałe, to czy np. za 20 lat nie odkryjemy czegoœ, co zrewolucjonizuje naszš wiedzę?

Nie, to niemożliwe. Podobnie jak nauka nie powie nam czegoœ zupełnie innego o teorii grawitacji czy teorii kwantów. Przyszłoœć nauki pomoże nam wypełnić luki czy uœciœlić i rozszerzyć pewne elementy naszej wiedzy. Mamy ogromnš iloœć niezależnych informacji, które œwietnie się uzupełniajš z naszš wiedzš o klimacie i ta wiedza nie jest w żadnym stopniu oderwana od znanych nam praw fizyki czy chemii. Wręcz przeciwnie – to jest wiedza, która kompleksowo wykorzystuje szczegółowe prawa z wielu dziedzin nauk. Š?

—rozmawiała Katarzyna Płachta

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL