Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Rekiny jak statki na niebie

Carcharhinus melanopterus występuje na głębokoœci od 1-30m. Jest on bardzo szybkim i energicznym drapieżnikiem. Występujšcym zwykle w dużych grupach.
Shutterstock
W procesie ewolucji rekiny wytworzyły cechy pozwalajšce dostosować się im do zajmowanych siedlisk. Te, które mieszkajš na płyciznach poruszajš się jak odrzutowce, te w głębinach sš bardziej zbliżone do sterowców.

Dr Adrian Gleiss, biolog z Uniwersytetu Murdoch - Centrum Badań nad Rybołówstwem i Rybactwem, Jean Potvin, doktorant fizyki na Uniwersytecie Saint Louis oraz dr Jeremy Goldbogen, biolog na Uniwersytecie Stanforda, zbadali budowę ciała 32 gatunków rekinów w celu zrozumienia jak kontrolujš wypornoœć wody.

"Słabo znane gatunki, takie jak rekiny Echinorhinus brucus czy Deania calcea, które żyjš w ciemnych, zimnych i ubogich w składniki odżywcze głębiach oceanów, wyewoluowały ogromne, tłuste wštroby, które mogš stanowić ponad jednš czwartš ich ciała", powiedział dr Adrian Gleiss, główny autor. "Sš to sterowce œwiata rekinów, które poruszajš się niemal bez wysiłku przy niskich prędkoœciach, aby oszczędzać energię. I odwrotnie, gatunki rekinów z mniejszymi wštrobami, jak większoœć rekinów żarłaczowatych, majš ujemnš pływalnoœć i muszš pływać z dużš prędkoœciš, aby ich płetwy, podobne do skrzydeł, mogły zapewnić im wystarczajšcš siłę noœnš, generalnie zużywajšc więcej energii niż ich głęboko mieszkajšcy kuzyni."

Naukowcy chcieli zrozumieć, jak to możliwe, że tak wysoce energochłonne zachowanie, pozwoliło rekinom, żyjšcym blisko powierzchni, przeżyć. Rozwišzanie okazało się ukryte w hydrodynamice.

Sterowce œwiata rekinów żyjš w chłodnych miejscach, gdzie zarówno drapieżnik jak i ofiara sš powolne. Siły działajšce na ich ciało, czyli siły cišżenia i wyporu, równoważš się. To powoduje, że rekin ma pływalnoœć neutralnš. Tłuszcz z wštroby spełnia takš sama rolę jak wodór w sterowcu. Zapewnia wypornoœć. Pozwala to rekinowi zawisnšć w wodzie bez wykonywania żadnego ruchu, ale rozpędzenie bezwładnego ciała do dużej prędkoœci pochłania ogromne iloœci energii. Próby pływania sterowcem po płyciznach i polowania na szybkš ofiarę okazałyby się bezcelowe zarówno z powodu konstrukcji jak i wydatku energetycznego. Tu potrzebna była inna konfiguracja ciała. Ewolucja wytworzyła więc stworzenia o budowie bardziej podobnej do myœliwca, niezwykle zwrotne i szybkie, aby mogły upolować błyskawicznie uciekajšcš zdobycz. W tym miejscu szybkoœć jest podstawowym warunkiem pełnego żołšdka. Naukowcy odkryli, że różnica w ewolucji wielkoœci wštroby jest wynikiem tego procesu.

Rekiny sš prawdopodobnie jednš z pierwszych ryb, które skolonizowały w pionie, czyli zajęły większoœć głębokoœci oceanu. Badanie pozwala na zrozumienie procesów ewolucyjnych, które doprowadziły do tego, że te chrzęstnoszkieletowe stworzenia odniosły taki sukces. Tym bardziej, że wczeœni przodkowie ryb żyli wyłšcznie w pobliżu dna morskiego. Mieli ciężki pancerz, który prawie wcale nie pozwalał na pływanie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL