Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Uczniowie będš musieli odrabiać prace domowe w weekendy i ferie

123RF
MEN nie będzie apelowało do kuratorów i szkół, by zrezygnowali z zadawania prac domowych na weekendy i ferie.

Choć rodzice narzekajš, że odrabianie prac domowych zajmuje ich dzieciom całe popołudnia i weekendy, kuratorzy raczej nie myœlš o wprowadzeniu zakazu zadawania prac domowych na wolne dni. Bardziej zainteresowani sš tym samorzšdowcy.

Kilka dni temu warmińsko-mazurski kurator oœwiaty zaapelował do dyrektorów i nauczycieli szkół o zmniejszenie prac domowych zadawanych na weekendy i œwięta. – Należy zauważyć, że często czas przeznaczony na realizację pracy domowej w wymiarze tygodniowym jest znacznie większy niż optymalna efektywna jego wartoœć szacowana dla ucznia – argumentował. To zaœ skutkuje przecišżeniem uczniów i ogranicza możliwoœci odpoczynku, rozwijania własnych zainteresowań i spotkania z rodzinš.

Jak do tego apelu pochodzš szkoły? – Ten czas uczniowie majš przeznaczyć na odpoczynek od nauki. W weekendy prac domowych zadaje się mniej – tłumaczy Barbara Chodnicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Olsztynie.

Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblšgu zatwierdziła uchwałę w sprawie niezadawania uczniom prac domowych na niedzielę i œwięta. – Zapis został umieszczony w statucie placówki – informuje Iwona Mikulska, dyrektor szkoły.

Olsztyński kurator nie był pierwszš osobš, która w tak stanowczy sposób odniosła się do sprawy prac domowych. Podobny apel wystosował też wójt podwarszawskiej Jabłonny. – Sam mam dwójkę dzieci i widziałem, jak wyglšda spędzanie weekendów nad pracami domowymi zamiast na spacerze – tłumaczy Jarosław Chodorski. Dodaje, że apel był też następstwem spotkań z rodzicami, którzy skarżyli się na przecišżenie uczniów pracami domowymi. – Częœć nauczycieli dostosowała się do mojej proœby, ale sš tacy, którzy tego nie zrobili, tłumaczšc, że nie wyrobiš się z programem – wyjaœnia wójt Chodorski.

Jego apel rzecznik praw dziecka Marek Michalak umieœcił na swoim profilu na Facebooku z komentarzem: „Brawo. Dziękuję". Wtedy też zauważyli go inni samorzšdowcy z Mazowsza i zaczęli pytać wójta o to, w jaki sposób wprowadzić podobne rozwišzania na terenie swoich gmin.

Mniej entuzjastycznie do takich zaleceń podchodzš w kuratoriach. „Rzeczpospolita" zapytała o to wszystkich kuratorów oœwiaty w Polsce. Z odpowiedzi, które otrzymaliœmy, wynika, że jak na razie nikt nie ma w planach wprowadzania podobnych zakazów. – Praca domowa pełni ważnš rolę w procesie dydaktycznym. Trudno sobie wyobrazić efektywnš naukę np. języka obcego bez utrwalania i sprawdzania umiejętnoœci za pomocš pracy domowej – tłumaczy Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oœwiaty. – Nie planujemy wydania takiego oœwiadczenia. Jako kuratorium oœwiaty pokładamy wiarę w umiejętnoœci oraz warsztat pracy nauczycieli i pracowników szkół na Dolnym Œlšsku. Ufamy w ich kompetencje, znajomoœć metodyki nauczania i doœwiadczenie, jakie posiadajš – zaznacza Krystyna Kaczorowska, tamtejsza kurator.

Urzędnicy podkreœlajš także, że wprowadzenie takiego zakazu byłoby nadmiernym ingerowaniem w „swobodę kształtowania procesu dydaktycznego", który gwarantuje Karta nauczyciela.

Sš jednak już i tacy, którzy sš przekonani, że prace domowe wcale nie sš kluczowe. – Badania Hattiego sprawdzajšce siłę wpływu czynników zmiany pokazujš, że praca domowa zadawana uczniom ma niski współczynnik efektywnoœci kształcenia. Obcišżanie uczniów pracami domowymi na weekendy i œwięta nie sprzyja rozwijaniu ich umiejętnoœci – twierdzi Ewa Rawa, lubuska kurator oœwiaty, i tak podpowiada nauczycielom.

Kuratorzy zapewniajš jednak, że jeœli rodzice poskarżš się, że ich dzieci sš nadmiernie obcišżone pracami domowymi, to je sprawdzajš i interweniujš. Choć zapewniajš, że skarg nie ma zbyt wiele – przykładowo do poznańskiego kuratorium od grudnia 2017 r. do poczštku lutego wpłynęły dwa takie pisma. Oba, zdaniem kuratorium, były bezzasadne.

Po stronie nauczycieli i kuratorów staje także ministerstwo. MEN zapewnia nas, że apeluje do nauczycieli o rozsšdek w zakresie zadawania prac domowych. – Rozwišzań organizacyjnych w sprawie prac domowych należy zawsze poszukiwać na poziomie szkoły – podkreœla Anna Ostrowska, rzeczniczka resortu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorek: j.cwiek@rp.pl, j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL