Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Reforma edukacji. Czego się spodziewać?

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Od 1 wrzeœnia zniknš gimnazja. Minister edukacji Anna Zalewska zapewnia, że nauczyciele nie majš powodów do obaw. Szef ZNP w rozmowie z rp.pl mówi jednak przede wszystkim o zwolnieniach i „biednych pracujšcych”. Reforma edukacji właœnie wchodzi do szkół.

Do tej pory było tak: 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcšce,  4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoły policealne. Zgodnie z reformš, samorzšdy miały czas do końca marca na przygotowanie nowego ustroju szkolnego.

Nowego, czyli takiego: 

  • 8-letnia szkoła podstawowš
  • 4-letnie liceum ogólnokształcšce
  • 5-letnie technikum
  • 3-letnia branżowa szkoła pierwszego stopnia
  • 2-letnia branżowa szkoła drugiego stopnia
  • 3-letnia szkoła specjalna przysposabiajšca do pracy
  • szkoła policealna

Wszystko po to, by jak mówiła po wielokroć minister edukacji Anna Zalewska „wyjœć naprzeciw oczekiwaniom większoœci Polaków, którzy chcš szkoły nowoczesnej, a jednoczeœnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji”.

Tyle tylko, że w tej sprawie nie ma zdecydowanej większoœci po żadnej ze stron.
W maju zapytaliœmy jak Polacy odpowiedzieliby na potencjalne pytanie referendalne: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którš rzšd wprowadza od 1 wrzeœnia 2017 r.?”. I z sondażu SW Research dla portalu rp.pl wynikało, że 43 proc. jest przeciwko reformie edukacji, a 41 proc. badanych jš popiera. Zdania w tej sprawie nie miało 16 proc. respondentów.

Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego, komentujšc wówczas wyniki sondażu stwierdziła, że rodzice obawiajš się o przyszłoœć swoich dzieci, bo widzš, że reformie Anny Zalewskiej towarzyszy chaos. – „A będzie jeszcze gorzej. We wrzeœniu powstanš wielkie szkoły podstawowe z maluchami i nastolatkami na jednym korytarzu”. Oczywiœcie, referendum w sprawie reformy edukacji nie było, mimo zebrania ponad 910 tysięcy podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie.


Zaczniemy od 2017 roku. Klasa I i VII będzie prowadzona wg nowej podst. programowej #reformaedukacji @_AnnaZalewska pic.twitter.com/8IA2EWsJZa

— Min. Edukacji (@MEN_GOV_PL) 27 czerwca 2016

 

Będš zwalniać, czy zatrudniać?

– W cišgu dwóch lat przekształceń spodziewamy się dodatkowych 10 tysięcy etatów dla nauczycieli – zapewniała Anna Zalewska. Ba, już teraz według minister edukacji, na nauczycieli czeka 8 tysięcy ofert pracy. Tymczasem według samorzšdowców i Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego w wyniku reformy edukacji ponad 31 tysięcy nauczycieli straci pracę, bšdŸ zatrudnienie w pełnym wymiarze.

Szefowa MEN twierdzi, że zarówno pracownicy szkół jak i ci, którzy poszukujš zatrudnienia, nie majš powodów do obaw, bo przecież liczba dzieci się nie zmienia. – „Okazało się, że zgodnie z naszymi wyliczeniami pojawi się 850 dodatkowych etatów, jednoczeœnie do dzisiaj mamy ponad 8 tys. ofert pracy w Polsce; w momentach kulminacyjnych było ich prawie 40 tys.”.

Pod koniec czerwca prezes Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powołujšc się na dane w arkuszach organizacyjnych szkół ze wszystkich 16 województw, szacował, że od 1 wrzeœnia w zwišzku z reformš edukacji pracę straci 9,4 tysišca nauczycieli, a 22 tysišce nie będzie miało pełnego etatu. „Brak kosztów przy wdrażaniu zmian w edukacji, brak zwolnień, akceptacja rodziców, to wszystko kłamstwa, które ZNP zamierza obnażać” – mówił kilka dni temu Sławomir Broniarz w rozmowie z rp.pl. A zapowiedzi minister Anny Zalewskiej, dotyczšce zwolnień nauczycieli zdaniem szefa ZNP nie majš zwišzku z rzeczywistoœciš. - One sš i to znaczšce, podobnie jak praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, także poniżej połowy etatu. To przekłada się na niewielkie wynagrodzenia i powiększanie się liczby „biednych pracujšcych” - podkreœlał Broniarz. I zapowiedział, że ZNP wspólnie z rodzicami, organizacjami badajšcymi edukację i samorzšdami zamierza „ukazywać rafy i mielizny zmian wprowadzanych przez minister Annę Zalewskš, tudzież pokazywać fałsz i kłamstwa towarzyszšce jej wdrażaniu, jak brak kosztów przy jej wdrażaniu, brak zwolnień, akceptację rodziców”.

 

Co będzie czytała młodzież?

Zmiana struktury szkół pocišga za sobš również zmianę podstawy programowej. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, w projekcie podstawy programowej dla liceów i techników wyodrębniono treœci, które powinni poznać wszyscy uczniowie, niezależnie od profilu klasy, w której będš się uczyć czy "rozszerzenia". Dlatego w podstawie programowej do języka polskiego znalazła się lista lektur obowišzkowych i uzupełniajšcych dla wszystkich uczniów oraz lista lektur obowišzkowych i uzupełniajšcych dla tych, którzy będš realizować program rozszerzony.

Właœciwe konsultacje oraz uzgodnienia poprzedzone były prekonsultacjami. Z zakresu podstawowego lektur obowišzkowych proponowanego w prekonsultacjach usunięto m.in. "Chmury" Arystofenesa, fragmenty "Wyznań" œw. Augustyna, fragmenty "Żywotów œwiętych", fragmenty "Księcia" Niccolo Machiavellego, wybrane wiersze Czesława Miłosza oraz zmniejszono liczbę wierszy Cypriana Kamila Norwida. Dodano za to wybrane wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i Jarosława Marka Rymkiewicza.

W lipcu kontrowersje wzbudziło między innymi to, że we wstępnym projekcie MEN, w wykazie lektur obowišzkowych, nie było m.in. wybranych wierszy Czesława Miłosza.
Na poczštku sierpnia, minister Zalewska powiedziała jednak, że „MEN nie wyobraża sobie nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych bez twórczoœci Miłosza”. - Czesław Miłosz jako polski poeta i noblista ma zagwarantowane miejsce w podstawie programowej - podkreœlała Zalewska. - Jego twórczoœć zostanie wprowadzona do ostatecznego projektu podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym - poinformowało biuro prasowe MEN.

 

 

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych ma obowišzywać od roku szkolnego 2019/2020 w I klasie 4-letniego liceum ogólnokształcšcego, 5-letniego technikum i 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

ródło: rp.pl, men.gov.pl, newsweek.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL