Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra Firma

Przeciętnie spłata długu zajmuje 5 miesięcy i 10 dni

Fotorzepa
Konsument-dłużnik ma do spłaty przeciętnie 17,3 tys. zł. Najbardziej zadłużeni sš mieszkańcy Mazowsza, ale za rozliczenie się ze zobowišzań zajmie im najkrócej.

Ponad 2,46 miliona dłużników i ponad 41,9 mld zł łšczengo zadłużenia – to dane o konsumentach notowanych w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej. Z informacji przygotowanej przez KRD z okazji Dnia bez długu wynika, że największe łšczne niespłacone zobowišzania majš mieszkańcy województwa œlšskiego (5,93 mld zł) oraz mazowieckiego (5,78 mld zł). Numerem trzy jest Dolny Œlšsk, gdzie długi konsumentów przekraczajš już 4 mld zł.

Rekrodzista w Polsce ma 45 milionów 765 tysięcy 116 złotych długu. Jak wyjaœnia KRD, na listę dłużników wpisał go jeden z sšdów. Niestety, nie podał jego adresu zamieszkania. Wiadomo natomiast, że jest to 40-letni mężczyzna spod znaku Raka.

KRD wylicza, że gdyby ten mężczyzna zarabiał œredniš krajowš, całš pensję przeznaczał na spłatę zadłużenia, a jednoczeœnie nie płacił żadnych odsetek za spłatę po terminie, uporanie się z tym długiem zajęłoby mu absurdalne 1198 lat.

– Na szczęœcie, większoœć dłużników jest w stanie zdecydowanie szybciej uregulować swoje zobowišzania – zastrzega Adam Łšcki, prezes KRD. Œrednie zadłużenia konsumenta w KRD to 17,3 tys. zł, a czas potrzebny na jego spłatę to 5 miesięcy i 10 dni.

Dzień bez długów to doskonały moment, żeby pokazać wielu osobom, że choć spłata wszystkich zaległych zobowišzań jest trudna, wymagajšca, to jest jak najbardziej możliwa. Kluczowe jest uœwiadomienie sobie, że problem istnieje, a następnie dokładne przyjrzenie się swoim finansom, zarówno po stronie wpływów, jak i wydatków – komentuje Łšcki.

KRD oszacowało też, jak może wyglšdać wskaŸnik czasu spłaty zadłużenia w poszczególnych województwach. W obliczeniach zostały uwzględnione dane KRD na temat œredniego zadłużenia, a także najnowsze dostępne dane o wynagrodzeniach brutto we wszystkich województwach. Te z kolei zostały przeliczone na kwoty netto przy założeniu, że osoby spłacajšce długi sš zatrudnione na podstawie umów o pracę. – Efekty takiego przeliczenia nie były oczywiste. Najszybciej œrednie zadłużenie spłaciłby dłużnik z województwa mazowieckiego, które z jednej strony ma najwyższš kwotę długu do spłaty, ale z drugiej – najwyższe œrednie wynagrodzenie w Polsce. Gdyby cała pensja szła na spłatę zobowišzań, to uporanie się ze œrednimi długami statystycznemu mieszkańcowi Mazowsza zajęłoby 5 miesięcy i 4 dni. To rekord w skali kraju – analizuje Łšcki. Mniej więcej 5 miesięcy i 10 dni spłata długów zajęłaby mieszkańcom województwa œlšskiego, pomorskiego, czy dolnoœlšskiego. Po drugiej stronie zestawienia znajdujš się dłużnicy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego. Tym ostatnim potrzeba by było 6 miesięcy i 8 dni. Tylko w tych dwóch przypadkach okres ten okazał się dłuższy niż poł roku. Š?

—acw

Opinia

Jakub Kostecki | prezes Kaczmarski Inkasso

Wcišż zbyt wiele osób, które znajdujš się w niełatwej sytuacji, jakiej sš nieuregulowane zobowišzania, obawia się podjšć rozmowy z negocjatorem z firmy windykacyjnej. To naturalne, że wierzyciele starajš się odzyskać swoje pienišdze i szukajš pomocy u specjalistów, którzy posiadajš wiedzę i odpowiednie narzędzia. Często bywa też tak, że w kontakcie z naszymi specjalistami dłużnicy udajš, że nie ma problemu. To niestety nie jest najlepsza opcja. Rozmowa z doradcš z firmy windykacyjnej pomoże znaleŸć najlepszy sposób, aby wyjœć z długu. Bowiem profesjonalna windykacja opiera się na odnalezieniu rozwišzania, które będzie zadawalajšce dla obu stron – wierzyciela i dłużnika. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL