Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra Firma

Creotech: Innowacyjne nanopęcherzyki

materiały prasowe
Polacy chcš wdrożyć do biznesu technologię, która może zmienić rolnictwo, medycynę, a przemysłowi chemicznemu odbierze częœć zysków.

Grupa Polaków chce zastosować w przemyœle technologię, która może namieszać w rolnictwie, hodowli ryb czy medycynie. Co więcej, skutecznoœć nanopęcherzyków, bo o nich mowa, wkrótce wypróbuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) do mycia satelit.

Nieznana technologia

Gdy Jacek Kosiec, dyrektor ds. projektów kosmicznych w firmie Creotech, usłyszał, że ESA szuka technologii do czyszczenia satelitów, postanowił wykorzystać do tego technologię badanš od lat na Politechnice Warszawskiej. Jedyny szkopuł polegał na tym, że nie jest ona Europie zbyt znana, a w Polsce do tej pory stosowana była głównie do... oczyszczania œcieków.

– Prezentację dla ESY przygotowaliœmy w cišgu 20 min, po eksperci z Agencji „kupili" wstępnie nasz projekt już po kwadransie rozmowy. Okazało się, że już słyszeli o tej technologii, bo równolegle NASA pracuje nad jej zastosowaniem do czyszczenia zbiorników rakietowych – mówi Jacek Kosiec.

Creotech wspólnie z naukowcami z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, przygotowuje więc dla ESY projekt, tzw. proposal, w konkursie skierowanym na Polskę. To konkurs, w którym praktycznie nie majš konkurencji. – Chodzi o to, by zbudować przenoœne urzšdzenie, które usunie punktowe zanieczyszczenia z satelitów przed wysłaniem ich w przestrzeń kosmicznš – tłumaczy Kosiec. Do mycia kosmicznej elektroniki naukowcy chcš wykorzystać... wodę. Takš niemal zwyczajnš wodę. Jej sekret polega w nasšczeniu jej pęcherzykami powietrza tak małymi, że niewidzialnymi dla ludzkiego oka, o przekroju od 50 do 150 nanometrów. Woda nabiera wtedy mlecznego koloru, ale jest zupełnie bezpieczna dla ludzi, roœlin czy zwierzšt. Ryby reagujš na niš wręcz entuzjastycznie, dostajš w niej więcej tlenu.

– Zainteresowanie ESY było dla nas potwierdzeniem, że to jest coœ warte – mówi Kosiec. Technologię prezentowali na rzšdowej radzie ds. innowacyjnoœci, spotkali się z żywym zainteresowaniem. – Wtedy szereg instytucji wdrażajšcych innowacje w Polsce się tym zainteresowało. Ogrom zastosowań, od technologii stricte przemysłowych, chłodzenia, grzania, do aplikacji w rolnictwie, przetwarzaniu żywnoœci aż po medycynę, czy kosmetologię – entuzjazmuje się Kosiec.

Dr Andrzej Mróz zetknšł się pierwszy raz z tš technologiš, dwadzieœcia lat temu. Powstała przypadkiem w laboratorium Politechniki Warszawskiej, gdy na zapytanie norweskiej firmy szukał sposobu nasšczania wody tlenem na potrzeby hodowli łososia. Nasšczył wodę tlenem tak skutecznie, że Norwegowie się wycofali, bo technologia obniżyłaby im sprzedaż. Nie wiedział jednak, co stworzył – możliwoœci obserwowania tak małych pęcherzyków pojawiły się dopiero w 2003 r.

Poszukiwanie inwestorów

Sekret polega na technologii nasšczania wody różnymi gazami. Polacy twierdzš, że z oœmiu znanych na œwiecie metod produkcji nanopęcherzyków dr Andrzej Mróz wynalazł dwie najskuteczniejsze. W Japonii takš wodę można kupić nawet w szpitalach, badania wskazujš, że woda z nanopęcherzykami dwutlenku węgla pomaga leczyć stopę cukrzycowš. – W pęcherzykach jest ciœnienie 3,5 bara, więcej niż w kołach samochodowych. Tam, gdzie on pęka, temperatura podnosi się do nawet 4500 st C, więc ginš wirusy i bakterie – tłumaczy Mróz.

Woda może poprawić chłodzenie w elektrowniach. Do tego samego celu w Japonii stosuje się taniš wodę, w Polsce - drogie chemikalia. Naukowcy podkreœlajš, że to sš bardzo tanie rozwišzania. Technologia została wdrożona w prywatnej oczyszczalni œcieków – i inwestycja zwróciła się poniżej roku, dzięki niższemu zużyciu energii.

Dziœ Jacek Kosiec, Andrzej Mróz i prof. Tomasz Ciach szukajš sposobów na komercjalizację tej technologii. Dostali obietnice wsparcia. Rozmawiajš już z potencjalnymi inwestorami i pierwszymi klientami z branży rolniczej. Polska może być jednak drugš Japoniš. Š?

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: aleksandra.ptak@rp.pl

Woda pomaga taniej zmieniać œwiat

Choć nanopęcherzyki znane sš od ponad 20 lat, dopiero niedawno zaczęto odkrywainne zastosowania tej technologii.

Woda z nanopęcherzykami rokuje obiecujšce zastosowania w rolnictwie - w hodowli ryb i krewetek mocno obniża koszty, bo przyœpiesza wzrost zwierzšt i pozwala na uniknięcie antybiotyków. Podlewane takš wodš pomidory i mandarynki bogato owocujš. Myte w takiej wodzie jabłka przez trzy miesišce nie majš na swojej powierzchni mikroorganizmów. To warunek eksportu do Indii. W Japonii woda trafia do wież chłodniczych w elektrowniach, a w Norwegii produkuje się z niej œnieg, który jest trwalszy i tańszy. Obiecujšce efekty sš w branży wydobywczej, gdzie nanoflotacja pomaga odzyskiwać cenne pierwiastki ziem rzadkich.

Opinia

Paweł Wojtkiewicz | Prezes Zwišzku Pracodawców Sektora Kosmicznego

O polskiej branży kosmicznej możemy mówić od 2012 r., gdy nasz kraj przystšpił do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Od tego momentu polskie firmy i instytuty badawcze stały się pełnoprawnymi aktorami europejskiego rynku kosmicznego. ESA jest motorem napędowym sektora kosmicznego w Polsce i Europie. Nasza składka do ESA wynosi ok. 30 mln euro rocznie, te pienišdze wracajš do polskich przedsiębiorstw w postaci kontraktów. Jednak, aby zrealizować założenia polskiej strategii kosmicznej, potrzebne sš inwestycje: stopniowe zwiększanie składki do ESA i Krajowy Program Kosmiczny. Ludzie już teraz sš uzależnieni od usług oferowanych przez ten sektor, takich jak GPS czy łšcznoœć satelitarna. Silnie oddziałuje on także na inne dziedziny gospodarki. Dane satelitarne można wykorzystywać np. w rolnictwie, górnictwie, w sektorze transportowym i ubezpieczeniowym. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL