Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Certyfikaty prostej polszczyzny wydawane we Wrocławiu

Prostym językiem można opisywać złożone zagadnienia
123RF
Językoznawcy z Wrocławia wydajš certyfikaty prostej polszczyzny.

„ťBardzo proszę...Ť Mocium panie... Mocium panie.... ťMe wezwanie...Ť Mocium panie... ťwzišć w sposobie, jako ufnoœć ku osobie...Ť Mocium panie..." – ten list z komedii Aleksandra Fredry „Zemsta" na pewno nie uzyskałby certyfikatu.

Taki certyfikat przyznawany jest za jasnoœć i zrozumiałoœć języka pism sporzšdzanych przez firmy i urzędy. To nowa propozycja językoznawców z Pracowni Prostej Polszczyzny działajšcej w Instytucje Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownia od kilku lat zajmuje się badaniem języka, którym posługujš firmy i urzędy. Wrocławscy językoznawcy opracowali założenia polskiego standardu prostego języka.

Tekst lub zbiory tekstów sš oceniane w kilku kategoriach: wyglšd i kompozycja, dobór słownictwa, budowa zdań oraz relacja miedzy nadawcš komunikatu a jego odbiorcš.

Teksty opatrzone certyfikatem sš publikowane na stronie internetowej Pracowni Prostej Polszczyzny. Za diagnozę językowš i wystawienie certyfikatu instytucje muszš zapłacić.

Pierwszy certyfikat został przyznany systemowi bankowoœci internetowej i mobilnej jednego z banków. Analiza językowa obejmowała ponad 30 tys. wyrazów. Językoznawcy przedstawili ponad tysišc uwag i poprawek. Druga analiza już poprawionych tekstów, pokazała, że język dostosowano do szybkiego czytania, stał się on też bardziej przystępny dla osób nieznajšcych sfery finansowej.

– Analiza uœwiadomiła nam, jak trudno jest tworzyć stylistycznie spójne teksty tak złożonego œrodowiska, jakim jest system bankowoœci elektronicznej – powiedział Tomasz Piekot z Pracowni Prostej Polszczyzny.

—PAP Nauka w Polsce, k.k.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL