Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Więcej Ukraińców zasila ZUS

123RF
Już ponad 227 tys. naszych wschodnich sšsiadów jest objętych polskim ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Ale w porównaniu z liczbš pracujšcych cudzoziemców to wcišż raczej niewiele.

W I kwartale ubezpieczeniem emerytalno-rentowym objętych było 330,3 tys. cudzoziemców – wynika z danych przedstawianych przez ZUS. To o 50 proc. (prawie 125 tys.) więcej niż rok wczeœniej i 100 proc. (193 tys.) więcej niż dwa lata temu.

Tak dynamiczny wzrost wynika oczywiœcie z lawinowo rosnšcego zapotrzebowania na pracę cudzoziemców. Tylko w zeszłym roku pracodawcy zgłosili popyt na 1,3 mln osób spoza Polski w trybie uproszczonym, wydano też ponad 127 tys. zezwoleń na pracę (prawie dwa razy więcej niż w 2015 r.).

Korzysta budżet

Wœród sprowadzanych z zagranicy pracowników dominujš Ukraińcy, więc także wœród ubezpieczonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najwięcej pochodzi z Ukrainy (ok. 68 proc.). W sumie w I kwartale było ich aż 227 tys. Ich liczba roœnie też najszybciej (w I kwartale wzrost rok do roku o 90 proc., a w porównaniu z I kwartałem 2015 r. – wzrost prawie czterokrotny). Wœród pozostałych nacji o szybkim wzroœcie można mówić w przypadku Białorusinów i Mołdawian (o ok. 60 proc. rok do roku), a także Hindusów (o 40 proc.).

Z punktu widzenia bieżšcych dochodów finansów państwa rosnšca liczba ubezpieczonych, a więc legalnie pracujšcych cudzoziemców to dobra informacja. Do FUS wpływa więcej ze składek, a do budżetu państwa – więcej podatków od wynagrodzeń. Jakie to dokładnie korzyœci, trudno oszacować. Gdyby jednak założyć, że każdy z ubezpieczonych otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokoœci płacy minimalnej (w 2017 r. to 2 tys. zł), to do ZUS w cišgu roku mogłoby wpłynšć ok. 2,2 mld zł, a do budżetu państwa z podatku PIT – ok. 440 mln zł.

Nieuczciwa konkurencja

– 330 tys. ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce to już sporo – komentuje Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Jeœli jednak porównamy to do liczby potencjalnie pracujšcych cudzoziemców w Polsce, to okazuje się, że praca wielu z nich wcišż nie jest w pełni „opodatkowana" – mówi.

– Szara strefa w zatrudnianiu cudzoziemców na pewno istnieje, choć trudno oszacować, jak jest duża – dodaje Andrzej Kubisiak, analityk z agencji pracy tymczasowej Work Service. Oficjalne dane pokazujš jedynie czubek góry lodowej. Chodzi o kontrole legalnoœci zatrudnienia prowadzone przez Straż Granicznš. W I kwartale tego roku wykryto 470 przypadków nielegalnie pracujšcych cudzoziemców, w całym 2016 r. – 2646. Tymczasem według różnych szacunków w Polsce naraz przebywa od 600 tys. do 1 mln obcokrajowców, z czego mniej więcej 50–60 proc. pracuje legalnie (np. na etat czy umowę o dzieło), a reszta – niestety – na czarno.

– Wytworzył się wręcz swoisty nieoficjalny handel „zaproszeniami" dla Ukraińców do Polski – mówi „Rzeczpospolitej" nieoficjalnie osoba znajšca ten rynek. – Tyle że za tym zaproszeniem nie stoi żaden prawdziwy pracodawca, to taka przykrywka dla nielegalnego zatrudnienia – opisuje.

– Należy jak najszybciej unormować te sprawy – podkreœla Mordasewicz. – Zatrudnianie pracowników bez opłacania składek na ubezpieczenia społeczne stanowi nieuczciwš konkurencję dla pracodawców, którzy zatrudniajš obcokrajowców w pełni legalnie – mówi ekspert. I dodaje, że różnica w kosztach pracy między osobš zatrudnionš na etat czy na zlecenie wynosi aż 40 proc. w porównaniu z zatrudnieniem na czarno czy nawet na podstawie umowy o dzieło.

Opinia

Cezary KaŸmierczak, prezes Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców

Na pracę Ukraińców w Polsce nakładane sš megapodatki, bo w zasadzie na płaconych przez nich składkach emerytalnych korzysta tylko FUS. Sami Ukraińcy tych pieniędzy, w postaci emerytury, zapewne nigdy nie zobaczš. Oczywiœcie nie uważam, że praca cudzoziemców powinna być inaczej opodatkowana niż praca Polaków. Chodzi o to, by zachęcić Ukraińców do pozostania w Polsce na stałe. Jeœli ich nie zatrzymamy, wkrótce „przeniosš" się do Niemiec. I jak wówczas będziemy uzupełniać pogłębiajšce się ubytki na rynku pracy? Na razie Ukraińcy w Polsce traktowani sš przede wszystkim jako tania siła robocza. Potrzebujemy zaœ takiej polityki, by zechcieli się osiedlać u nas wraz z rodzinami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL