Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Kontrole dotyczšce optymalizacji podatkowej coraz skuteczniejsze

W 2016 r. wzrosła liczba kontroli dotyczšcych cen transferowych i optymalizacji podatkowej, jednoczeœnie sš one coraz skuteczniejsze - wskazała menedżer z Crido Taxand Anna Wcisło. W zeszłym roku fiskus zakwestionował straty firm z tego tytułu na kwotę ok. 2,8 mld zł.
"Wzrost postępowań kontrolnych dotyczšcych cen transferowych prowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w 2016 roku, w porównaniu do roku 2015, jest istotny, natomiast wzrost doszacowań z tytułu cen transferowych i optymalizacji podatkowych może szokować, gdyż wynosi kilka tysięcy procent" - podkreœliła Wcisło. Menedżerka wyjaœniła w rozmowie z PAP, że z, uzyskanych przez niš w Ministerstwie Finansów, danych wynika, iż w odniesieniu do cen transferowych w 2016 r. kontrolerzy zmniejszyli wykazane przez podatników straty o 458,6 mln zł, wobec zmniejszenia o 5,3 mln zł w 2015 r. Tym samym w 2016 r. fiskus okreœlił wysokoœć zobowišzań podatkowych na kwotę 166,1 mln zł, wobec 5,4 mln zł rok wczeœniej. W wyniku kontroli dotyczšcych optymalizacji podatkowej wykazane przez podatników straty zmniejszono w 2016 r. o kwotę 2 mld 330 mln zł, wobec 88 mln zł rok wczeœniej. Tym samym w zakresie optymalizacji podatkowej inspektorzy okreœlili zobowišzania podatkowe na kwotę 779,7 mln zł, wobec 23,8 mln zł rok wczeœniej.
Zdaniem menedżerki, z tych danych można wycišgnšć dwa wnioski. "Mimo spadku liczby postępowań kontrolnych, sš one coraz bardziej skuteczne i coraz bardziej dotkliwe dla podatników. Zagadnienie cen transferowych oraz optymalizacji podatkowych jest jednym z coraz częstszych powodów rozpoczęcia postępowania kontrolnego. Nowe podejœcie organów skarbowych do skutecznej selekcji podatników do kontroli, które coraz częœciej będš kończyć się +sukcesem+ dla władz skarbowych – może się jeszcze nasilić w przyszłoœci" - uważa Wcisło. Według niej statystyki kontroli dotyczšcych cen transferowych pokazujš, że fiskus coraz częœciej podejmuję się weryfikacji rozliczeń pomiędzy podmiotami powišzanymi, wykorzystujšc do tego m.in. narzędzia analityczne wypracowane w centrach kompetencyjnych, czy bazy danych zakupione w tym celu. Z danych przekazanych Wcisło wynika, że liczba zrealizowanych w 2016 r. kontroli w zakresie CIT, dla których: wydano decyzje; złożono korektę lub wydano tzw. wynik kontroli, zmniejszyła się o 15 proc. - z 372 w 2015 r. do 315 w 2016 r. Wœród prowadzonych w 2016 r. kontroli, 182 postępowania dotyczyły zagadnienia cen transferowych i optymalizacji podatkowej. Natomiast wœród 46 zakończonych postępowań dokonano ustaleń (doszacowano dochód podatkowy lub zmniejszono stratę) w zakresie cen transferowych. W porównaniu do 2015 roku, liczba postępowań kontrolnych dotyczšcych cen transferowych prowadzonych i zakończonych ustaleniami w 2016 r. wzrosła odpowiednio o 36 proc. i 119 proc. Wcisło dodała, że z uzyskanych przez niš danych wynika, że aktualnie prowadzonych jest 457 postępowań z zakresu cen transferowych i optymalizacji podatkowej.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL