Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budownictwo

Polska przycišga zagranicznych graczy

Adobe Stock
Ponad połowa lokali zbudowanych w cišgu ostatnich pięciu lat w Europie Œrodkowo-Wschodniej przypada na nasz kraj.

Według szacunków firmy REAS w cišgu ostatnich pięciu lat w naszym regionie Europy zbudowano niemal 1,5 mln mieszkań. Aż 53-proc. udział w tym torcie ma Polska (udział samej aglomeracji warszawskiej to 6 proc.). Na kolejnych miejscach sš Rumunia (16 proc.), Czechy (9 proc.) i Słowacja (5 proc.).

Na tle innych krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej Polska jest bardzo dużym rynkiem, ponieważ w naszym kraju budownictwo mieszkaniowe rozwija się dynamicznie w kilku innych aglomeracjach poza samš stolicš.

Sprzedaż lokali w szeœciu największych polskich oœrodkach w ostatnich latach rosła w tempie blisko 19 proc. rocznie, by w 2017 r. osišgnšć rekordowy poziom prawie 72,7 tys.

Dobrze w regionie...

Nic dziwnego, że rynek przycišga zagranicznych graczy obecnych w regionie, jak węgierska Grupa Cordia. Doœć powiedzieć, że w 2017 r. na macierzystym rynku ten deweloper sprzedał 1050 lokali, co dało mu 15-proc. udział w wyniku sektora, tymczasem trzy czołowe przedsiębiorstwa nad Wisłš notowały sprzedaż rzędu 3,5–4 tys.

W tym roku Cordia chce znaleŸć nabywców na około pół tysišca lokali wobec 1,2 tys. na Węgrzech i 200 w Rumunii. Na celowniku poza Krakowem i Warszawš znalazło się Trójmiasto.

Na ekspansję w Polsce postawiła też fińska spółka YIT. Deweloper jest aktywny także w Czechach, na Słowacji, w krajach bałtyckich oraz Rosji. Na razie spółka buduje osiedla na warszawskim Mokotowie i Tarchominie.

...i w skali całego kontynentu

Z kolei analitycy BGŻ BNP Paribas wzięli pod lupę obszar całej Europy. Tu również Polska wypada bardzo dobrze. Znajdujemy się w czołówce europejskich krajów pod względem produkcji nowych mieszkań.

Według danych dostępnych za lata 2015–2016 przeciętna liczba mieszkań oddawanych rocznie do użytkowania nad Wisłš wyniosła 163 tys. sztuk (mniej więcej po połowie zbudowali je deweloperzy i Polacy indywidualnie). Ustępujemy tylko Niemcom, gdzie przekazano blisko 280 tys. lokali. Kolejna w zestawieniu Szwecja zanotowała wynik ponad 42 tys.

NieŸle plasujemy się pod względem liczby wydanych mieszkań na 1 tys. mieszkańców. W Polsce wskaŸnik wynosi 4,3. Daje to pištš pozycję na 16 badanych rynków. Ustępujemy Finlandii, Islandii i Szwecji, a za nami sš Niemcy.

W raporcie BGŻ BNP Paribas pojawiły się także szacunki dla Rosji i Stanów Zjednoczonych. W tym pierwszym kraju przekazano œrednio 1,17 mln lokali, a w drugim 1,06 mln. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w Rosji wydano 8 lokali, to najwyższy wynik w analizowanej grupie.

Według analityków BGŻ BNP Paribas europejski rynek nieruchomoœci powinien pozostać w tendencji rosnšcej, na co wskazujš dodatnie dynamiki liczby wydanych pozwoleń na budowę i prognozowana na ten rok stabilna sytuacja makroekonomiczna w większoœci krajów kontynentu. Według danych obejmujšcych pierwsze trzy kwartały 2017 r. Polska znajduje się wysoko w rankingu œredniokwartalnej dynamiki liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań. W przypadku naszego rynku to wzrost rzędu prawie 26 proc. Najdynamiczniej rosnšce rynki to Malta (67 proc.), Łotwa (49 proc.), Hiszpania (42 proc.), Holandia (41 proc.) i Portugalia (29 proc.).

Czas na hamowanie?

Jak podaje GUS, według wstępnych danych, w I kwartale 2018 r. oddano do użytkowania 44,9 tys. mieszkań, czyli o prawie 11 proc. więcej niż rok wczeœniej. Aktywnoœć deweloperów wzrosła o ponad 12 proc. – ta grupa dostarczyła na rynek 24,9 tys. lokali. Inwestorzy indywidualni zbudowali blisko 19 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 9,2 proc.

Mocne hamowanie widać, jeœli chodzi o dynamikę liczby wydanych pozwoleń na budowę. W I kwartale br. zielone œwiatło dostały inwestycje na 66,8 tys. mieszkań, czyli o prawie 11 proc. więcej niż rok wczeœniej. Jednak w tamtym czasie sektor zanotował niemal 43-proc. wzrost.

Zgodnie z prognozami firmy REAS 2017 r. był ostatnim rokiem mieszkaniowego eldorado. W I kwartale na szeœciu głównych rynkach deweloperzy sprzedali 18,4 tys. lokali, o 1,1 proc. mniej niż rok wczeœniej. Według prognoz REAS do 2020 r. sprzedaż w aglomeracjach warszawskiej, trójmiejskiej i wrocławskiej powinna spaœć do poziomu o około 40 proc. niższego niż w rekordowym 2017 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL