Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Firmy rodzinne bez strachu szykujš się na przełom

Bloomberg
W cišgu trzech do pięciu lat na moim rynku nastšpiš przełomowe zmiany- przewiduje prawie co drugi przedstawiciel młodego pokolenia rodzinnych biznesów w krajach EMEA, czyli Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym w Polsce.

Oczekiwany przełom na rynku nie jest jednak powodem do obaw; większoœć młodych liderów uważa, że ich rodzina i kierownictwo firmy sš do tego dobrze przygotowani - wynika z badania NextGen2017 firmy doradczej Deloitte, które objęło prawie 270 przedstawicieli młodego pokolenia rodzinnych biznesów (głównie dzieci i wnuków założycieli) z regionu EMEA, w tym z Polski.

Według nich, przemiany w gospodarce, zmiany oczekiwań klientów i nowe technologie, ale i zmiany w samych firmach będš głównymi czynnikami, które postawiš ich rodzinny biznes przed przełomowymi wyzwaniami.

Firmy rodzinne nie bojš się nowych rywali

Dla połowy badanych firm rodzinnych przełom na rynku to nic nowego- przeżyły już wczeœniej takie radykalne zmiany zwišzane ze zmianš technologii, modeli biznesowych, czy z wejœciem nowych konkurentów. Nic więc dziwnego, że teraz większoœć badanych nie obawia się utraty rynku na rzecz nowych rywali: przeważajšca częœć młodych liderów rodzinnych biznesów traktuje przełomowe zmiany na rynku jako normalny element prowadzenia biznesu (49 proc.), albo jako szansę (32 proc.) Tym bardziej, że jako swój atut wskazujš prężnoœć i elastycznoœć - które pomagajš radzić sobie z radykalnš zmiana sytuacji rynkowej.

- Przełom nie jest zjawiskiem negatywnym. Stanowi on jednak zagrożenie dla przedsiębiorców, którzy w żaden sposób nie reagujš na nowe warunki. Przełom oznacza zmianę, a ci, którzy nie potrafiš zmienić sposobu działania, pozostajš w tyle. Z drugiej strony zmiany oferujš nowe możliwoœci, zarówno nowym jak i dotychczasowym uczestnikom rynku – ocenia Adam Chróœcielewski, partner w Dziale Audytu, odpowiedzialny za praktykę firm rodzinnych w Deloitte.

Firmy rodzinne – przełom nie tylko na rynku

Pozytywnej ocenie przez uczestników badania Deloitte przełomu sprzyja wysoka ocena umiejętnoœci rodzinnej firmy- prawie 70 proc, badanych uważa, że ich rodzina ma odpowiednie umiejętnoœci, by rozwijać się w przełomowym otoczeniu. Jest jednak jeden słabszy punkt- to pracownicy. Tutaj odsetek pozytywnych opinii jest znacznie mniejszy; 17 proc. młodych liderów firm rodzinnych uważa, że ich pracownicy nie sš gotowi mierzyć się z przełomem, a 35 proc. przyznało, że wiele umiejętnoœci trzeba jeszcze udoskonalić.

Wyzwań, które mogš utrudnić rodzinnym firmom stawienie czoła przełomowym zmianom na rynku, nie brakuje też wewnštrz nich samych. Wœród tych najczęœciej wskazywanych sš: zmiana relacji rodzinnych (24 proc.) oraz kwestie zwišzane z sukcesjš w firmie (14 proc.) Nieco mniejsze znaczenie majš zmiany organizacyjne (11 proc.) Jak zwracajš uwagę eksperci Deloitte rodzinne firmy to nie tylko biznes, ale i rodzinne więzy, często silne emocje, w tym także negatywne np. zwišzane z rywalizacjš między rodzeństwem, konfliktami w rodzinie. W ich uniknięciu pomaga plan sukcesji.

- Dobrze opracowany plan sukcesji to pewnoœć, że wszyscy będš wiedzieć, dokšd zmierza firma i umożliwi to wdrożenie odpowiednich szkoleń i systemów- dodaje Seweryn Dšbrowski, partner w Deloitte.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL