Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Prawnik Pro Bono - czekamy na zgłoszenia kandydatów do tytułu

www.sxc.hu
Do końca lutego można nadsyłać zgłoszenia kandydatów do tytułu Prawnik Pro Bono.

Po raz 14. wybieramy laureata konkursu „Prawnik pro bono". Jego organizatorami sš Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita". Cel jest szczytny. W ten sposób chcemy nagradzać i promować prawników, którzy bezpłatnie pomagajš innym, zarówno osobom fizycznym, organizacjom społecznym, jak i instytucjom. Mogš to być także ludzie, którzy wnieœli wkład w rozwój działalnoœci dobroczynnej lub biorš udział w programach o charakterze edukacyjnym czy szkoleniowym. Kandydat do tego tytułu powinien być osobš fizycznš, mieć wyższe wykształcenie prawnicze oraz mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog osób mogšcych zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogš to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorzšdy zawodów prawniczych, organizacje pozarzšdowe, instytucje państwowe i samorzšdowe.

Zgłoszenie może być nadesłane pocztš (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa z dopiskiem: Konkurs Prawnik PRO BONO. Kandydatów można też zgłosić drogš mailowš. Należy wtedy zeskanować wypełniony formularz wraz z podpisem i przesłać na adres biuro@centrumprobono.pl.

W skład kapituły konkursu wchodzš prezesi m.in.: Trybunału Konstytucyjnego, Sšdu Najwyższego, Naczelnego Sšdu Administracyjnego, rzecznik praw obywatelskich.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL