Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Wynagrodzenia aplikantów adwokackich i radcowskich w regulaminie aplikacji

123RF
Niskie pensje i nieterminowe płatnoœci to zmora aplikantów. Posłowie chcš, by zasady ich wynagradzania wpisać do regulaminu. Minister się zastanawia.

Aplikanci radcowscy i adwokaccy zarabiajš za mało. Czasem w ogóle. W ich obronie stanęli posłowie. Wystšpili z interpelacjš do ministra sprawiedliwoœci, by ten rozważył, czy nie zapisać wynagrodzenia w regulaminie aplikacji. To po to, by aplikanci dostawali stałe wynagrodzenie i mieli je płacone na czas. Minister nie mówi nie. Najpierw poprosił jednak o stanowisko w tej sprawie Naczelnš Radę Adwokackš i Krajowš Radę Radców Prawnych.

Substytucja z Facebooka

– W œwietle zasad doœwiadczenia zawodowego niskie zarobki aplikantów adwokackich sš zjawiskiem doœć powszechnym – tak brzmi wyrok Sšdu Rejonowego w Szczecinie z 14 grudnia 2016 r., który przywołujš w uzasadnieniu interpelacji posłowie. Wystšpienie do ministra sprawiedliwoœci uzasadniajš też tym, że kancelarie niechętnie zatrudniajš aplikantów na umowę o pracę. Co więcej, narasta problem przyjmowania do pracy aplikantów bez wynagrodzenia. Kolejny problem to nagminne niepłacenie im wynagrodzenia za wykonanš pracę, np. uzyskanie zapłaty za swojš pracę podczas zastępstw procesowych. Aplikanci często szukajš ich za poœrednictwem Facebooka. Potem majš kłopot z uzyskaniem za nie pieniędzy.

W rękach samorzšdów

– Kompetencje ministra sprawiedliwoœci sš ograniczone do konkretnie wskazanych czynnoœci – odpowiada posłom Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwoœci.

Przypomina, że może zwrócić się do stosownych organów adwokatury i samorzšdu radców prawnych o podjęcie uchwały w okreœlonej sprawie należšcej do ich właœciwoœci. Najpierw jednak chce zasięgnšć opinii prezesów: Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Po otrzymaniu od nich stanowiska minister dokona analizy problemu i podejmie decyzje, co dalej zrobić z tym problemem.

Przedstawiciele korporacji nie sš zachwyceni pomysłem posłów?

– Pomysł wpisania wynagrodzenia aplikanta do regulaminu aplikacji wydaje mi się niemożliwy do zrealizowania, po prostu niewykonalny – mówi Ziemisław Gintowt z Naczelnej Rady Adwokackiej. – Nie można adwokatowi narzucić aplikanta i kazać mu wypłacać wynagrodzenie. Nie w tych czasach.

Podobnie uważa Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, ale przyznaje, że to skomplikowana sytuacja. I dodaje, że trzeba też uwzględniać sytuację na rynku usług prawnych.

– Mamy dziœ 50 tys. radców prawnych, co rok przybywa kilka tysięcy, a przecież popyt jest stały. Kancelarie uzyskujš więc mniejsze dochody i przychody, dlatego też płacš mniej – tłumaczy Bobrowicz.

A ile zarabiajš aplikanci?

Ziemisław Gintowt nie potrafi podać konkretnej kwoty. Powodów jest kilka.

– Po pierwsze, nie wszyscy pracujš w zawodzie. Częœć ma relacje z patronem w korporacyjnym stosunku szkolenia. To coœ w rodzaju wolontariatu, adwokat ich szkoli, ale oni nie dostajš za to pieniędzy. Tam, gdzie w grę wchodzi stosunek pracy, majš zastosowania wszystkie przepisy prawa pracy i kodeksu cywilnego – tłumaczy Gintowt.

Młodzi prawnicy skarżš się też na opłatę za sam egzamin konkursowy na aplikację adwokackš, radcowskš oraz notarialnš. To 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowišzujšcego w roku przeprowadzenia egzaminu. Dziœ jest to 1000 zł, a w przyszłym roku wzroœnie o 40 zł.

To zbyt dużo dla młodych, niezarabiajšcych jeszcze ludzi – uznali posłowie i poprosili ministra sprawiedliwoœci o obniżkę. Ten przesšdził, że obniżki nie będzie. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL