Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Radcowie o projekcie aplikacji uniwersyteckiej: to próba wyprowadzenia aplikacji poza samorzšd zawodowy

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
W wydanym we wtorek stanowisku Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci planów zmiany modelu kształcenia przyszłych radców prawnych.

W poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwoœci upubliczniło założenia projektu dotyczšcego nowej drogi do zawodu adwokata i radcy prawnego – aplikacji uniwersyteckiej, prowadzonej przez wydziały prawa uczelni. Potrwa 2 lata, a korporacyjna - 3.

W wydanym dzisiaj stanowisku Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wskazuje, iż projekt ten w istocie stanowi próbę wyprowadzenia aplikacji poza samorzšd zawodowy.

W szczególnoœci sprzeciw radców budzi nadanie uprawnień „akademickim aplikantom prawniczym" do zastępowania radcy prawnego przed sšdami, organami œcigania, organami państwowymi, samorzšdowymi i innymi instytucjami w sytuacji niezapewnienia obowišzku zachowania tajemnicy zawodowej oraz wyłšczenia ich spod pieczy samorzšdu zawodowego.

Samorzšd zawodowy radców prawnych przypomina, iż to on ponosi odpowiedzialnoœć za organizację oraz prowadzenie szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej w zakresie powierzonej mu pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, a szkolenie na aplikacji radcowskiej nastawione jest głównie na zdobycie umiejętnoœci praktycznych.

- Do zrealizowania założenia odpowiedniego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu radcy prawnego w najlepszy sposób przygotowany jest samorzšd zawodowy radców prawnych - przekonuje prezydium KRRP. - Celów aplikacji radcowskiej nie sposób zrealizować w ramach zaproponowanego modelu aplikacji uniwersyteckiej, która w istocie stanowić będzie wydłużenie studiów ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy teoretycznej - podkreœlajš radcowie.

Do pomysłu ministerstwa we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE krytycznie odniósł się Włodzimierz Chróœcik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. - Przedstawiona propozycja tylko zdywersyfikuje podmioty, które majš uczyć przyszłych adwokatów i radców – przyznał.

Zgodnie z założeniami resortu sprawiedliwoœci, aplikacja akademicka ma być oparta na tutoringu, czyli bezpoœredniej relacji nauczyciela z uczniem. Tutorem ma być adwokat lub radca prawny. A obowišzek jego zapewnienia każdemu aplikantowi spoczywać będzie na uniwersytecie. Ministerstwo zakłada, że akademicki aplikant po szeœciu miesišcach nauki zyska uprawnienie do zastępowania adwokata lub radcy prawnego przed sšdami, organami œcigania, organami państwowymi, samorzšdowymi i innymi instytucjami, z wyjštkiem Sšdu Najwyższego, Naczelnego Sšdu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego – tam nadal występować będš mogli tylko adwokaci lub radcy prawni.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL