Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Joanna Szczepkowska

Aktorka, pisarka, felietonistka

Plus Minus

Najgłupsza proaborcyjna akcja

Na okładce „Wysokich Obcasów" trzy kobiety stojš ubrane w koszulki z napisem „Aborcja jest OK". Nie przeczytałam okładkowego tekstu, który pismo pewnie zawiera, nie jestem...

Plus Minus

Słów kilka o bojkocie TVP

W zwišzku z tym, że telewizja publiczna stała się właœciwie oficjalnie telewizjš rzšdowš, coraz częœciej słyszę pytanie: iœć tam czy nie iœć? Grać w Teatrze Telewizji czy nie...

Plus Minus

Barbarzyńcy

Klika dni temu byłam na Litwie, gdzie zaproszono mnie, żebym zagrała swój spektakl złożony z ballad Mickiewicza. Jechałam tam z duszš na ramieniu.

Felietony

Edukacja seksualna oczami kosmitów

Od czasu do czasu na Ziemi wybucha walka pomiędzy Ziemiankami a Biskupami. Ziemianek jest więcej, Biskupi natomiast posiadajš więcej władzy i dóbr. Walka zwykle kończy się...

Plus Minus

List do Kultury Niepodległej

Droga Kulturo Niepodległa. Z wielkš uwagš staram się patrzeć na ten œrodowiskowy ruch. Dostaję też linki, gdzie można się zgłosić. To jest czas takich ruchów. A ja się nie...

PLUS MINUS

Plus Minus

Traumatyczne czytanie Konstytucji

Prezydent Andrzej Duda rzucił hasło, że Konstytucja RP nie może być konstytucjš elit. W zwišzku z tym zdecydowałam się dokładnie przejrzeć artykuły ustawy zasadniczej.

Joanna Szczepkowska

Plus Minus

Jak elity budujš mury

Kiedyœ elity paniš wyrzuciły, a teraz pani sama wyrzuca się z elit – tak po wręczeniu nagród Teatru Telewizji w Sopocie powiedział mi jeden z uczestników.

Plus Minus

Dwie melodie przed „Klštwš”

Znowu 4 czerwca. Co roku budzę się tego dnia ciekawa, w jakim miejscu jesteœmy, w jakim miejscu jestem ja sama. Wtedy przed „Dziennikiem Telewizyjnym" nie mogłam patrzeć na nasz...

Plus Minus

Lewica i lewactwo

Joanna Pachla, blogerka, napisała tekst, który odbił się głoœnym echem. To młoda osoba, uczestniczka czarnych protestów, dla której jednak powszechne uznanie, z jakim spotkała...

Plus Minus

Wyższoœć gatunkowa

Kiedy jeszcze żył Lech Kaczyński, a ja współpracowałam z „Gazetš Wyborczš", często miałam okazję czytać porównania rzšdów Lecha Kaczyńskiego do stalinizmu.

Plus Minus

Moja sztuka o Indianach

Niedawno zaczęłam pisać sztukę teatralnš, która odnosi się do prasłowiańskich obyczajów. Byłam już w œrodku całej konstrukcji i zaczęłam prowadzić sondażowe rozmowy w teatrach,...

Felietony

Wszystkie błędy KOD-u

Pod hasłem „KOD" pojawiajš się w encyklopedii dwa okreœlenia – „stowarzyszenie" i „ruch społeczny". Myœlę, że te dwa pojęcia stajš się coraz bardziej rozbieżne.

Example Alt
eWydanie