Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Znane hotele znów mogš zmienić właścicieli

InterContinental Warsaw – w 2012 roku został sprzedany za 103 mln euro, czyli 316 tys. euro za pokój
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Na polskim rynku szykujš się duże transakcje. Tylko w stolicy może dojœć do sprzedaży kilku hoteli wartych po kilkaset milionów złotych każdy
– Do sprzedaży wystawione sš trzy pięciogwiazdkowe hotele w Warszawie: Bristol, Westin oraz Radisson Blu przy ulicy Grzybowskiej. Razem mogš być warte blisko miliard złotych – twierdzi Andrzej Szafrański, analityk branży hotelarskiej. Informację o warszawskich hotelach potwierdziła „Rzeczpospolitej", jedna z trzech największych na œwiecie firm doradczych zajmujšcych się nieruchomoœciami. Zdaniem Szafrańskiego na duży zysk mógłby liczyć zwłaszcza właœciciel Bristolu – spółka Royal Starman Bristol, która kupiła hotel od Orbisu w 2011 roku, płacšc po 94,6 tys. euro za pokój. Hotel przeszedł gruntownš zmianę wystroju (czytaj: "Bristolu romans z przeszłoœciš"). Teraz mogłaby uzyskać cenę ponad dwa razy wyższš.

Transakcje także w mniejszych miastach

Ale właœcicieli mogš zmienić także luksusowe hotele w innych miastach. – Na sprzedaż wystawiony jest krakowski Sheraton – informuje Agnieszka Róg-Skrzyniarz, dyrektor PR w sieci Starwood Hotels & Resorts, zarzšdzajšcej hotelem. Kupca może też szukać właœciciel Hiltona w Gdańsku.
Swe obiekty sprzedaje także przeprowadzajšca głębokš restrukturyzację Gromada. Pozbyła się już hoteli w Ostrowcu Œwiętokrzyskim i Przemyœlu, a obecnie finalizuje transakcje dotyczšce obiektów w Białymstoku, Berlinie i Olsztynie. – Pozbywamy się nierentownych obiektów, a jednoczeœnie wzmacniamy obecnoœć na najlepszych rynkach. Robimy to, modernizujšc i rozszerzajšc ofertę działajšcych hoteli lub poprzez nowe inwestycje, jak centrum hotelowo-kongresowe w Krakowie – mówi Jan Błoński, prezes OST Gromada. Zdaniem Szafrańskiego w tym roku o wartoœci rynku wtórnego będš jednak decydować transakcje dotyczšce znanych sieciowych marek. – Bez nich wartoœć rynku jest niewielka. Wprawdzie od stycznia do połowy marca bieżšcego roku zawarto kilka umów, jednak łšczna suma transakcji ledwo przekroczyła 80 mln złotych– uważa Szafrański. To właœnie duże hotele pod znanymi markami nabrały wartoœci, bo osišgajš coraz lepsze wyniki. Według raportu HVS „2013 European Hotel Valuation" jest to m.in. efektem organizacji przez Polskę turnieju Euro 2012, a wczeœniej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Szacuje się, że prezydencja przysporzyła branży dodatkowych 100 tysięcy noclegów. Z kolei Euro nawet dodatkowe 170 tysięcy. W rezultacie Warszawa należy do tych miast Europy, w których HVS przewiduje największy wzrost wartoœci: w roku 2017 œrednia cena pokoju hotelowego dojdzie do 225 tysięcy euro.

Pytania o koniunkturę

Problemem przy sprzedaży może jednak okazać się kiepska perspektywa gospodarcza. – Obecny i przyszły rok nie będš dla branży tak dobre jak poprzednie trzy lata. W tej sytuacji nie wiadomo, czy znajdš się chętni na zakup hoteli w cenach wyższych od œredniej rynkowej – mówi Alex Kloszewski, partner w firmie doradczej Colliers International. Według Janusza Mitulskiego z firmy doradczej Horwath HTL problemem będzie także rosnšca podaż pokoi na stołecznym rynku. W cišgu ostatnich 15 miesięcy zwiększyła się o ponad 10 procent. – To sprawia, że sprzedajšcy będš mieli problem z wykazaniem potencjalnym nabywcom perspektywy wzrostu cen i frekwencji w najbliższej przyszłoœci – podkreœla Mitulski. Tymczasem w całej grupie ok. 400 hoteli wystawianych na sprzedaż obok dużych 5-gwiazdkowych jest bardzo wiele hoteli małych, nieskategoryzowanych. Większoœć to takie, których właœciciele nie radzš sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Można je kupić za kilkaset tysięcy lub kilka milionów złotych. Drugš, mniej licznš grupę stanowiš hotele należšce do firm, które wyzbywajš się ich z powodu restrukturyzacji lub zaprzestania działalnoœci noclegowej. Tu ceny mieszczš się zwykle w przedziale od kilku do około 10 mln złotych.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL