ZUS o zasiłku opiekuńczym na dziecko przebywające w szpitalu

Dowodem stwierdzającym konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA będące zwolnieniem od pracy i dokumentem wymaganym do wypłacenia zasiłku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie decyduje, czy w konkretnej sytuacji lekarz powinien orzec o konieczności sprawowania opieki. O tym, czy stan zdrowia dziecka uzasadnia konieczność sprawowania nad nim opieki przez konkretną osobę, orzeka lekarz leczący. Dotyczy to także przypadków, gdy konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA stwierdzające konieczność opieki nad chorym dzieckiem lekarz wystawia po przeprowadzeniu bezpośredniego badania dziecka, uwzględniając okoliczności sprawy. Zaświadczenie to jest dowodem na podstawie, którego ustalane jest prawo do zasiłku opiekuńczego. Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego nie są wymagane inne dokumenty niż te określone w ust...
Źródło: ZUS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL