ZUS o zasiłku opiekuńczym na dziecko przebywające w szpitalu

aktualizacja: 26.03.2013, 01:56
Dowodem stwierdzającym konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA będące zwolnieniem od pracy i dokumentem wymaganym do wypłacenia zasiłku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie decyduje, czy w konkretnej sytuacji lekarz powinien orzec o konieczności sprawowania opieki. O tym, czy stan zdrowia dziecka uzasadnia konieczność sprawowania nad nim opieki przez konkretną osobę, orzeka lekarz leczący. Dotyczy to także przypadków, gdy konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu.
Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA stwierdzające konieczność opieki nad chorym dzieckiem lekarz wystawia po przeprowadzeniu bezpośredniego badania dziecka, uwzględniając okoliczności sprawy. Zaświadczenie to jest dowodem na podstawie, którego ustalane jest prawo do zasiłku opiekuńczego.
Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego nie są wymagane inne dokumenty niż te określone w ustawie zasiłkowej i rozporządzeniu. Zasady ustalania prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego regulują przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2012 r., poz. 444).

POLECAMY

KOMENTARZE