Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Za posegregowane śmieci zapłacisz mniej. Ale czy na pewno?

Butelki umyj, puszki zgnieć, a do papieru nie wrzucaj kartonów po sokach i mleku...
www.sxc.hu
Niektóre gminy wymagajš, aby butelki i inne szklane opakowania były oddawane umyte. To oznacza wyższe zużycie wody, za którš też płacimy
1 lipca 2013 r. odpady komunalne staja się własnoœciš gmin. Mieszkańcy nie będš już zobligowani do podpisywania indywidualnych umów z firmami odbierajšcymi œmieci. Zostanš jedynie zobowišzani do wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych na rzecz gmin. Obowišzkiem władz lokalnych będzie zaœ zorganizowanie odbioru œmieci powstajšcych w domach. Rady gmin ustalajšc stawki za odbiór odpadów komunalnych wskazało, że ci mieszkańcy, którzy œmieci segregujš zapłacš mniej niż ci, którzy oddajš odpady zmieszane. Różnica w wysokoœci opłaty za œmieci zmieszane i posegregowane może sięgać nawet 100 proc.
Nic więc dziwnego, że wielu zdecyduje się œmieci segregować i w deklaracjach przekazywanych urzędowi gminy obliczš należnš od nich opłatę właœnie według stawek za odbiór posegregowanych odpadów. Sš i tacy, którzy jeszcze się wahajš, bo cały czas liczš, co im się bardziej opłaca. - Otrzymałem od gminy deklarację i opis całego nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - mówi pan Stanisław, mieszkaniec jednej z podwarszawskich gmin. - Wynika z niego, że za odbiór œmieci posegregowanych zapłacę 13 zł miesięcznie., natomiast gdy będę oddawał zmieszane, to stawka za miesišc wynosi 26 zł. W pierwszym momencie postanowiłem zadeklarować, że œmieci będę segregował, zaczšłem więc szukać informacji, jak te posegregowane œmieci zbierać należy - relacjonuje. Okazało się, że gmina w której pan Stanisław mieszka wymaga, aby zbierane w ten sposób opakowania były przed wrzuceniem do właœciwego pojemnika umyte. - Nie wiem ostatecznie, czy segregacja będzie mi się opłacała - mówi pan Stanisław. Raz, że będę musiał tracić czas na mycie plastikowych i szklanych opakowań (niech ktoœ spróbuje wymyć butelkę po oliwie, czy oleju), a po wtóre z pewnoœciš wzroœnie mi zużycie wody, za którš i tak już płacę niemałe rachunki. Nikt też nie jest mi w stanie wyjaœnić co oznacza, że te opakowania majš być umyte: czy wystarczy, że je tylko opłuczę, czy też będę musiał np. usuwać znajdujšce się na butelkach etykiety - konkluduje. W niekorzystnej sytuacji sš również mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Tutaj, nawet jeżeli zdecydujesz się segregować odpady, aby za wywóz œmieci płacić mniej, możesz zostać obcišżony opłatš tak jak za nieposegregowane tylko dlatego, że twój sšsiad œmieci nie segreguje.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL