Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

To kobiety angażujš firmy w społeczne działania

50 kobiet, które majš w Polsce największy wpływ na zaangażowanie firm w społeczne działania takie np. jak ochrona œrodowiska, znalazło się na Liœcie Kobiet Polskiego CSR-u.
CSR to skrót od angielskiej nazwy corporate social responsibility, która oznacza zaangażowanie firm w takie m.in. dziedziny jak: ochrona œrodowiska naturalnego, dbałoœć o dobre relacje ze społecznoœciš lokalnš, w której firma funkcjonuje  czy też spełnianie oczekiwań pracowników. Jednym z takich oczekiwań jest właœciwe zarzšdzanie czasem pracy kobiet, które wychowujš małe dzieci. - Na liœcie znalazły się ekspertki, menedżerki i prezeski na co dzień zwišzane z tematem z CSR. Oceniajšc ostatnie lata rozwoju społecznej odpowiedzialnoœci biznesu w Polsce, widać ogromnš rolę kobiet. Sš obecne we wszystkich sektorach i branżach i w sposób widoczny przyczyniajš się do rozwoju odpowiedzialnoœci biznesu w naszym kraju – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które ogłosiło listę. Wyróżnione panie zajmujš się również edukacjš na temat CSR, prowadzšc konferencje, zajęcia dla studentów czy też szkolenia dla firm. Na pierwszej Liœcie Kobiet Polskiego CSR-u 24 panie reprezentuje biznes, 10 organizacje pozarzšdowe, 6 œrodowisko akademickie. Jest także 5 przedstawicielek instytucji publicznych i administracji publicznej, 2 dziennikarki, 2 przedstawicielki zwišzków pracodawców oraz reprezentantka zwišzków zawodowych.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL