Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

ZUS skontroluje chorego na zwolnieniu lekarskim

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski Bartłomiej Żurawski
Nowy system elektroniczny pozwoli ZUS błyskawicznie sprawdzić, czy pracownik nie symuluje choroby.
Od przyszłego roku szykuje się rewolucja w udzielaniu zwolnień lekarskich. Papierowe blankiety zostanš zastšpione przez elektroniczny system. Dzięki niemu lekarz będzie miał informację na temat dotychczasowych absencji chorobowych pacjenta, a jego pracodawca i ZUS otrzymajš informację o zwolnieniu tuż po jego wystawieniu. Lekarz przeœle bowiem online informacje o zwolnieniu do ZUS i pracodawcy jeszcze podczas pobytu pacjenta w gabinecie. – Nowy system pozwoli przede wszystkim na kontrolowanie krótkich zwolnień lekarskich – zachwala Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy.  Liczy też, że ze zmian najbardziej będš zadowoleni pracodawcy.
620 tys. osób na zwolnieniach skontrolował ZUS w 2012 r., po zmianach kontroli może być więcej – Czekaliœmy na to od dłuższego czasu – cieszy się Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan. – Obecnie pracownik musi dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy w cišgu siedmiu dni od wystawienia, a może nawet póŸniej, jeœli wyœle je pocztš. W konsekwencji informacja na temat choroby pracownika dociera do firmy praktycznie po zakończeniu zwolnienia. Obecnie trudno więc skontrolować, czy pracownik faktycznie jest chory, czy też wyjechał w tym czasie na egzotyczne wakacje albo remontuje mieszkanie. W zeszłym roku ZUS wypłacił ponad 12 miliardów złotych zasiłków chorobowych prawie 3 milionom pracowników, osobom prowadzšcym działalnoœć gospodarczš oraz zleceniobiorcom. Spędzili oni na zwolenieniach 160 milionów dni. Każdy z nich wykorzystał więc ponad 50 dni płatnego wolnego. W tym samym czasie ZUS skontrolował  620 tys. osób pobierajšcych zasiłki i zakwestionował wypłaty w prawie co dziesištym przypadku. Nowy system ma ruszyć na poczštku przyszłego roku. Poczštkowo stary – papierowy, i nowy – elektroniczny, będš funkcjonowały równolegle. Od 2015 r. wszystkie firmy zatrudniajšce powyżej pięciu pracowników będš musiały zapewnić sobie dostęp do elektronicznej ewidencji zwolnień lekarskich. Dzięki nowemu systemowi ZUS może zaoszczędzić nawet 180 mln zł rocznie. Ze zmian nie sš jednak do końca zadowoleni lekarze. – Nowy system elektroniczny tylko w niewielkim stopniu może usprawnić naszš pracę, poza tym obcišży lekarzy dodatkowymi kosztami w zwišzku z koniecznoœciš zakupu sprzętu komputerowego – mówi Maciej Hamankiewicz, szef Naczelnej Izby Lekarskiej. – Jedyny plus z tego jest taki, że nie będziemy musieli już dostarczać do ZUS kopii papierowych zwolnień – dodaje.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL