Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Praca z wpisanymi podróżami służbowymi

Informatycy, inżynierowie, sprzedawcy, a nawet finansiœci coraz częœciej dostajš oferty zatrudnienia, które przewidujš częste służbowe wyjazdy.
W pištek wieczorem samoloty lšdujšce w Warszawie sš zapełnione menedżerami i specjalistami wracajšcymi na weekend do domu. Dla wielu z nich  podróże służbowe to nieodłšczna częœć pracy. Jak twierdzš eksperci firmy rekrutacyjnej Antal International,  na takie propozycje  najczęœciej mogš liczyć specjaliœci IT – rozwój rynku centrów badawczo rozwojowych w Polsce sprawił, że oferty udziału w projektach międzynarodowych sš dziœ dla informatyków codziennoœciš. Konrad Mazurek, lider zespołu Antal IT Services, podkreœla, że nagrodš za mobilnoœć jest szereg korzyœci ;   zdobycie cenionego przez pracodawców doœwiadczenia międzynarodowego, wyszlifowanie języka obcego, poznanie różnych kultur organizacyjnych. No i wyższe zarobki  np.  Java Deweloper , który w kraju   zarabia œrednio 7 – 8 tys. zł.  brutto miesięcznie, podróżujšc może liczyć na wynagrodzenie w wysokoœci 9-10 tys. zł brutto. Dla specjalisty od SAP  gotowoœć do wyjazdów oznacza  jeszcze większš, bo 35-proc. premię. 35 procent więcej może zarobić specjalista SAP otwarty na służbowe wyjazdy za granicę.
Atrakcyjne zarobki czekajš też gotowych do podróży handlowców, którzy   specjalizujš się w obsłudze atrakcyjnych dla biznesu kultur. Aleksandra Kujawa, menedżer Antal Sales & Marketing, ocenia, że samodzielny handlowiec pracujšcy na zagranicznych rynkach może zarobić ponad 20 tys. zł brutto miesięcznie – czyli dwa razy więcej niż pracujšc tylko w Polsce.  Na wyjazdowš pracę i zwišzane z niš wyższe zarobki mogš też liczyć  dyrektorzy handlowi,   dyrektorzy marketingu ds. rynków międzynarodowych oraz Interim menedżerowie.  Sporo ofert pracy jest też dla gotowych do podróży inżynierów (choć pracodawcy skarżš się nieraz na zbyt małš mobilnoœć tej grupy zawodowej). Według ocen Antal Int.  najczęœciej poszukiwani sš tu  inżynierowie zwišzani z ocenš i  rozwojem działu jakoœci u swoich dostawców, którzy   najczęœciej sš ulokowani sš w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Chiny.  Doœwiadczony  specjalista z  4-5-letnim stażem może tu  liczyć na zarobki rzędu 9-15 tys. brutto miesięcznie –   w zależnoœci od wielkoœci firmy, zakresu obowišzków oraz branży. Praca zwišzana z podróżami służbowymi czeka  też na finansistów, np. audytorów wewnętrznych  w międzynarodowej organizacji. Zdaniem Moniki  Blazejewicz z  Antal Finance & Accountancy takš    pracę ceniš szczególnie młode, dynamiczne osoby. Tym bardziej że mogš liczyć na pensję rzędu 12-18 tys. zł brutto  miesięcznie. Jak podkreœlajš eksperci Antal International, chcšc zdobyć pracę umożliwiajšcš podróże, przede wszystkim trzeba   zadbać o biegłš znajomoœć języków obcych. Warto także dokształcać się w kontekœcie zasad kultury biznesowej w różnych krajach, a także rozwijać kompetencje miękkie: asertywnoœć, a jednoczeœnie umiejętnoœć współpracy w zespole. Nie należy zapominać, że częste podróże, choć niewštpliwe ekscytujšce, sš też wyczerpujšce, no i często kolidujš z rodzinnymi obowišzkami.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL