Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Graffiti – wandalizm czy sztuka?

Rzeczpospolita
„Spray to jest mój cały œwiat” – zdajš się wołać słowami piosenki autorzy graffiti na murach wszystkich miast
– W XXI wieku, erze wylewajšcych œcieków, nie miej pretensji do tych zacieków – czytam napis na służewieckim murze wokół Wyœcigów – najpopularniejszej stołecznej legalnej galerii graffiti pod gołym niebem, całej zamalowanej literowymi tagami, czyli podpisami nastoletnich writerów i komiksowymi lub hiperrealistycznymi „wrzutami”. Graffiti to już kawał historii. Na œwiecie jego poczštek sięga lat 70. Zaczęło się w Nowym Jorku, gdzie młodzi ludzie, często bezrobotni i skłóceni z prawem, malowali na wagonach metra i murach. W Polsce moda na graffiti liczy 20 lat. Graffiti ma swojš legendę. Jeana-Michel Basquiat nadał mu artystyczny wymiar swoim malarstwem.
W przestrzeni miejskiej istnieje wiele odmian graffiti, od bazgrołów poczštkujšcych, przez tagi, do złożonych form: charakterów, czy trójwymiarowego 3D. Od szablonów (mogš być i proste, i skomplikowane) po vlepki, plakaty (a właœciwie vlakaty w odróżnieniu od oficjalnych), murale itd. Działalnoœć grafficiarzy czy twórców street-artu pšczkuje. Widać różne style: pop-art, abstrakcyjny op-art, hiperrealizm. Czyste podziały bywajš zatarte, style wzajemnie się przenikajš. Malujšcy na murach używajš już nie tylko sprayów, ale także np. malarskich wałków. Właœciwie termin graffiti już dawno nie wystarcza i dziœ coraz częœciej mówi się o postgraffiti. A niektórzy próbujš objšć różnorodnoœć zjawisk okreœleniem – sztuka niezależna. Graffiti ma u Ÿródeł subkulturowy charakter. Wspólne malowanie wzmacnia grupowe więzi i jest wyrazem buntu. Ale często to nie tylko socjologiczne zjawisko, a naprawdę sztuka. Osobiœcie w międzynarodowych literowych stylach rozprzestrzenionych po całej Europie widzę przejaw subkultury lub warsztatowych ćwiczeń graficznych. Sztuka zaczyna się tam, gdzie na murach przebija oryginalna artystyczna indywidualnoœć. To się zdarza w streetartowych produkcjach. Te najbardziej ambitne przekształcajš się w malarskie obrazy, czyli murale. Graffiti ma wiele odmian, od bazgrołów poczštkujšcych przez tagi do złożonych form Takie ciekawe prace robi Sławek Z. B. K. Czajkowski, były poznański grafficiarz, a obecnie student grafiki, zdobywajšcy międzynarodowe uznanie. Jego metaforyczne dzieła odwołujš się do zbiorowej œwiadomoœci i globalnej polityki (np. wojny w Iraku). Profesjonalne murale reprezentujš wykonane na zamówienie na Murze Sztuki w Muzeum Powstania Warszawskiego projekty m.in. Wilhelma Sasnala i grupy Twożywo. Wrocław popularyzuje ideę malowania obrazów na œcianach w ogólnopolskim konkursie „Muralia” wspieranym przez urzšd miasta (najczęœciej startujš w nim studenci ASP). Nagrodzony w I edycji projekt Aleksandry KuŸmik – z bajecznie kolorowym miejskim pejzażem – już został zrealizowany na szczycie wrocławskiej kamienicy przy ul. Wyszyńskiego. Tegoroczny konkurs miał aż czterech laureatów: Agnieszkę Tomaszewskš, Bartosza Zamarka, Szymona Obertańca i Annę Niemierko. Wszystkie projekty wiosnš zostanš zrealizowane na domach. A ostatnio Fundacja Artistik, współorganizator konkursu, uruchomiła rozbudowanš stronę http://www.muralia.pl o tej odmianie malarstwa, zapoczštkowanej w Meksyku. Nielegalni grafficiarze spontanicznie mażš po murach. Traktujš swoje akcje jako sposób na podniesienie adrenaliny. Jak warszawska grupa RBG, która manifestujšc ekwilibrystyczne zręcznoœci, zasmarowała œciany pod dachami stylowych odnowionych kamienic przy pl. Trzech Krzyży. Chwały to jej nie przynosi. To przemoc estetyczna, a bez owijania w bawełnę – zwykły wandalizm. Honorowy kodeks grafficiarzy mówi jasno, że nie maluje się na zabytkach i odnowionych murach. Problemowi graffiti i wandalizmu poœwięciło debatę warszawskie stowarzyszenie MiastoMojeAwNim. pl. Stowarzyszenie ostrzega, że miejska przestrzeń publiczna degraduje się coraz bardziej, upodabniajšc do slumsu skrzyżowanego z bazarem. A przecież graffiti mogłoby jš wzbogacać. I postuluje z jednej strony legalizację większej liczby miejsc pod graffiti, a z drugiej radykalne kary za malowanie poza nimi. Najciekawszy racjonalny głos w tej dyskusji należał do Wojciecha Wiœniewskiego, studenta IV roku Politechniki Warszawskiej, który prowadzi w Centrum Kultury Bem Art na Bemowie warsztaty malowania graffiti dla młodzieży. Jego zdaniem nie ma sensu pytać: „Graffiti – sztuka czy wandalizm?”. – Graffiti – twierdzi – jest wyłšcznie narzędziem, jak młotek, którym można zbudować dom albo wybić szybę. Warto przekuć przy jego użyciu energię w dzieło sztuki. Uważa też, że same zakazy i kary nie rozwišżš problemu wandalizmu. Najlepszy na niego sposób to atrakcyjny edukacyjny projekt. Dobrze, że przybywa zorganizowanych imprez i legalnych miejsc spotkań grafficiarzy. Najbardziej znany europejski festiwal to Meeting of Styles, który od 2002 r. ma polskš edycję. Poczštkowo ten festiwal organizowała ŁódŸ, potem Bełchatów. W tym roku – Wrocław. Impreza przeniesie się do tego miasta, bo Wrocław ma bardzo dobre doœwiadczenia z innym festiwalem: Graffiti Non Stop, organizowanym od trzech lat. W ubiegłym roku jego uczestnicy malowali mur wrocławskiego zoo. Zbiorowo stworzyli bajecznie kolorowš opowieœć – od prehistorii do science fiction – na temat „Ewolucja”. – U nas wykonawcy nie malujš, co im się żywnie podoba. Zawsze staramy się okreœlić temat – tłumaczy Tomasz Olejniczak, przedstawiciel festiwalu. – To nas wyróżnia. Jeœli się nie stawia warunków, to każdy maluje, w czym jest najlepszy, i myœli, że jest superperfekt. A my mówimy, co z tego, że jesteœ dobry np. w malowaniu pocišgów. Pokaż, co myœlisz, jak sobie radzisz z nowym zadaniem, a nie tylko z tym, co robisz od lat. Stawiamy wyzwania, bo to rozwija. Wielu grafficiarzy podejmuje wyzwanie. Spróbuj i ty. Maluj na legalu! - hip-hop. pl/graffiti - graffitinonstop – strona festiwalu we Wrocławiu - artistik. pl – nagrodzone prace na wrocławskim konkursie „Muralia” - bd. pl – strona „Brain damage” - m-city. org – galeria szablonowych miast
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL