Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Malunki w salonie fryzjerskim

Rzeczpospolita
Graffiti na budynkach nie sš dozwolone. Zamalowuje się je‚ gdy szpecš‚ ale pozostawia się tam‚ gdzie uatrakcyjniajš doœć ponure dzielnice przemysłowe
Gdy w 1980 roku na słupach nowo wybudowanej‚ kontrowersyjnej autostrady pokazały się zamaszyste rysunki Miriam Cahn‚ w Bazylei zawrzało. W mieszkaniu mało znanej wówczas artystki pojawiła się policja: „Panienka pójdzie z nami”. Oskarżono jš o wandalizm‚ niszczenie własnoœci publicznej i ukarano grzywnš. Szeœć lat póŸniej‚ gdy Miriam Cahn zajmowała się już innymi projektami poproszono jš o projekt artystycznego zagospodarowania tego terenu... Jeszcze bardziej drastyczna historia wišże się z tzw. sprejerem z Zurychu‚ artystš Haraldem Naegelim. Zafascynowany Gerardem Złotykamień (jeden z pierwszych grafficiarzy w Europie działajšcy w pierwszej połowie lat 60.)‚ pierwsze swoje rysunki zaczšł kreœlić nocami na œcianach domów już w 1977 roku.
Złapany na goršcym uczynku dwa lata póŸniej‚ skazany został na wysokš grzywnę 200 tysięcy franków i dziewięć miesięcy więzienia. Uciekł do Niemiec‚ gdzie kontynuował swoje akcje w Kolonii i Düsseldorfie‚ wystawiał w galeriach‚ wykładał na wyższej uczelni w Osnabruck. Jednak poszukiwanego przez Interpol grafficiarza złapano w 1984 roku. Pomimo poręczeń nie tylko wybitnego artysty niemieckiego Josepha Beuysa‚ i samego Willy’ego Brandta‚ odesłano go do Szwajcarii. Na granicy witano go kwiatami‚ ale odsiedział karę. Znowu wyjechał do Niemiec‚ gdzie z powodzeniem wystawiał i wykładał. Czasy się zmieniły: we wrzeœniu 2004 Naegeli pojawił się na uroczystoœci odsłonięcia jednej ze swoich postaci z lat 70. Narysowana szybkš kreskš nimfa wodna Undine‚ przykryta deskami‚ zachowała się na œcianie politechniki w Zurychu i została w międzyczasie odrestaurowana. W Szwajcarii graffiti powoli zaczyna być zaplanowanš dekoracjš wydzielonych dla tego celu przestrzeni: w Bazylei, w dzielnicy‚ w której co krok spotyka się sklepiki z ubraniami i gadżetami zaprojektowanymi przez œwieżo upieczonych designerów‚ działa jeden z niekonwencjonalnych zakładów fryzjerskich‚ który częœć pomieszczeń udostępnia nie tylko młodym absolwentom wyższej szkoły artystycznej‚ ale również młodym muzykom. Co trzy miesišce inny artysta „wypowiada się” na œcianach lokalu. Anna Kuczynski z Bazylei
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL