PFSRM: Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego stanowi zagrożenia dla gospodarki

aktualizacja: 11.02.2013, 15:40
Wykonywanie działalności w zakresie wyceny nieruchomości wymaga specja...
Wykonywanie działalności w zakresie wyceny nieruchomości wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, których nie sposób uzyskać wyłącznie w trybie nawet najlepszych studiów - uważa Federacja Rzeczoznawców.
Foto: www.sxc.hu

Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego w kształcie zaproponowanym przez sejmową Komisję nadzwyczajną jest groźna dla gospodarki - uważa Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

W stanowisku z 11 lutego 2013 r. federacja wskazała, iż w związku z przyjęciem przez Komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych poprawki do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806) dotyczącej zawodu rzeczoznawcy majątkowego, według wnioskodawców rzeczoznawcą będzie mógł zostać każdy, kto ukończy studia licencjackie "na kierunku w obszarze nauk społecznych obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości".
Obecnie prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po ukończeniu specjalistycznych studiów magisterskich lub podyplomowych, odbyciu rocznej praktyki i zdaniu egzaminu państwowego.
Jak podkreślają stowarzyszenia rzeczoznawców, wykonywanie działalności w zakresie wyceny nieruchomości wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, których nie sposób uzyskać wyłącznie w trybie nawet najlepszych studiów.
- Po ewentualnym wejściu w życie powyższego przepisu jakość operatów szacunkowych znacznie się pogorszy - zaznaczają rzeczoznawcy. Dodają przy tym, że operaty często dotyczą ogromnych sum, a także decydują o wielu poważnych procesach gospodarczych i społecznych - każdy niuans wyceny może mieć krytyczne znaczenie w tych obszarach.
Ich zdaniem proponowane zmiany idą po prąd trendom światowym - obecnie, także po doświadczeniach kryzysu finansowego, poszczególne kraje zmierzają w kierunku zwiększania wymogów kwalifikacyjnych tej grupy zawodowej. Dlatego też środowisko rzeczoznawców mocno akcentuje potrzebę najwyższych kwalifikacji osób wykonujących ten zawód.
Federacja wskazuje także, że zarówno treść jak i tryb poprawki nie były konsultowane ze środowiskiem rzeczoznawców majątkowych. - Cała sprawa jest dla nas zaskoczeniem. Projekt tak poważnie ingerujący w procesy gospodarcze powinien być poprzedzony konsultacjami i analizami, których w tym przypadku zabrakło - dodaje.
W związku z powyższym Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych apeluje do posłów o nieuchwalanie powyższych przepisów.
- Zmiany w tym obszarze oczywiście są możliwe, jednak powinny być one z nami konsultowane - podkreślają rzeczoznawcy.

POLECAMY

KOMENTARZE