ABC bezrobotnego: Kto może się zarejestrować w urzędzie pracy

aktualizacja: 12.02.2013, 06:50

Prawo do świadczeń i oferty wsparcia uzyska ten, kto spełni warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia

REDAKCJA POLECA
Status osoby bezrobotnej otrzyma ten, kto zarejestruje się w urzędzie właściwym dla miejsca stałego lub czasowego zameldowania i jednocześnie:

- nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, np. na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni, - jest gotowy i zdolny do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie czy służbie, a jeśli jest osobą niepełnosprawną – co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,- nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, szkół gdzie przystępuje się do egzaminu eksternistycznego lub szkół wyższych gdzie studiuje się w formie studiów niestacjonarnych,- nie osiągnął wieku emerytalnego (obecnie wiek ten jest różny dla osób z różnych roczników – zgodnie z art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.),

Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE