Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wycena mieszkań przy wykupie

Znajoma przekształciła mieszkanie lokatorskie we własnoœciowe za kilkanaœcie tys. zł. Ode mnie spółdzielnia żšda tylko 9 tys. zł (z dociepleniem budynku.) Czy aż tak mogš się różnić wyceny takich samych mieszkań w takim samym budynku? (Renata J.) Odpowiada Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom
– Takie różnice sš możliwe. Przed ostatniš nowelizacjš ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewidywała, że członek spółdzielni, który chciał wykupić mieszkanie lokatorskie lub własnoœciowe, musiał spłacić m.in. częœć kosztów docieplenia budynku (z tytułu uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego). 31 lipca 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zniosła ów wymóg. Nie zawiera ona jednak przepisów umarzajšcych z mocy prawa roszczenia spółdzielni z tytułu dociepleń. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, to stosuje się przepisy dotychczasowe. Spółdzielnia ma prawo żšdać od wykupujšcych pieniędzy za docieplenia, ale tylko wtedy, gdy potraktowała wykonane prace jako modernizację, czyli trwałe ulepszenie (unowoczeœnienie) budynku zwiększajšce jego wartoœć użytkowš. Spółdzielnie obcišżały wówczas swoich członków obowišzkiem uzupełnienia wkładu mieszkaniowego (w wypadku mieszkań lokatorskich) lub budowlanego (lokale własnoœciowe). W spółdzielniach, w których prace dociepleniowe zostały potraktowane jak zwykły remont wykonywany ze œrodków zgromadzonych w funduszu remontowym lub termomodernizacyjnym, nie można żšdać pieniędzy. Czy na spółdzielcach cišży dług z tytułu docieplenia, można się dowiedzieć z uchwały o odrębnej własnoœci lokali, na podstawie której spółdzielnie dokonujš przekształceń. Członek spółdzielni zawsze może też zażšdać w administracji udostępnienia regulaminu funduszu, na którym gromadzono œrodki na docieplenie. Powinien on zawierać informacje, czy spółdzielnia potraktowała docieplenie jako remont, czy obcišżyła nim wkłady.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL