Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Najcenniejsze nabytki na Zamku Królewskim

„Portret Anny Teresy z Ossolińskich Potockiej z wnukiem Alfredem”, Giovanni Battista Lampi Starszy olej, ok. 1791 r., fot. A. Ring
materiały prasowe Zamku
Zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie w ostatnich dwóch latach wzbogaciły się o ponad 500 zabytków. Najcenniejsze z nich prezentuje otwarta w sobotę wystawa, przypominajšca zarazem o urodzinach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
Wœród najnowszych darów i zakupów sš obrazy, grafiki, miniatury, tkaniny, kunsztowne wyroby rzemiosła. Jeden z najpiękniejszych obrazów sztalugowych przedstawia XVIII-wiecznš pięknoœć Annę Teresę Potockš. Towarzystwo wnuka Alfreda nie odbiera jej powabu i urody, podkreœlonych orientalnym strojem i dekoracyjnym zawojem na głowie. Obraz jest dziełem wybitnego portrecisty epoki Giovanniego Battisty Lampiego Starszego, pracujšcego głównie w Wiedniu. Sšsiednie portrety, choć mniejszych formatów, to również mistrzowskie wizerunki. Jeden z nich, namalowany przez Antona Graffa, przedstawia syna Anny Potockiej – Jana Nepomucena, słynnego podróżnika i autora „Rękopisu znalezionego w Saragossie". Następny jest dziełem Marcello Bacciarellego. Badacze zadajš sobie pytanie, kim jest młody pogodny mężczyzna sportretowany przez najsławniejszego malarza na królewskim dworze Stanisława Augusta. Niektórzy przypuszczajš, że być może to syn malarza – Fryderyk.
Wdziękiem ujmuje też pastelowy portret młodej kobiety o subtelnej urodzie, wykonany przez Annę Rajeckš, stypendystkę króla Stanisława Augusta, pierwszš polskš artystkę prezentujšcš swe prace na paryskim salonie. Z innych eksponatów uwagę zwraca fragment XVIII-wiecznego namiotu (depozyt Fundacji Teresy Sahakian), którego haftowane aplikacje łšczš motywy orientalne i europejskie, a także pochodzšcy z tego samego okresu wiedeński porcelanowy półmisek, dekorowany kwietnym ornamentami. Jest też sporo pamištek zwišzanych ze Stanisławem Augustem, m.in. portret króla w stroju polskim, wykonany przez nieznanego niemieckiego artystę. Czy unikatowa rycina, przedstawiajšca scenę zamachu i porwania monarchy w 1771 roku. A także porcelanowa tabakierka z manufaktury miœnieńskiej, ozdobiona portretem Stanisława Augusta, puttami i geniuszami symbolizujšcymi sławę, sztukę i naukę. Wkrótce wystawa powiększy się o dziesięć miniatur pochodzšcych z kolekcji Stanisława Augusta, zakupionych w londyńskim domu aukcyjnym Christie's. W tej chwili sš one w drodze do Polski. Jedna z nich przedstawia księcia Kazimierza Poniatowskiego – starszego brata króla, podkomorzego wielkiego koronnego, szefa regimentu gwardii konnej koronnej. Wyróżnia go barwny strój i paradny kask dekorowany piórami i lamparcim futrem. "Najcenniejsza nabytki. Dary i zakupy Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 2011-2012" - wystawa czynna do 3 lutego
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL