Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Prawa człowieka albo wolny handel

Bloomberg
USA wišżš przywrócenie stosunków handlowych z Rosjš z kwestiš praw człowieka w tym kraju.
Senat USA głosował w czwartek nad ustawš, która miała usunšć ostatnie bariery w stosunkach handlowych z Rosjš. Normalizacja relacji gospodarczych z Moskwš jest konsekwencjš przystšpienia Rosji do Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sierpniu br. Rosjanie zobowišzali się m.in do większego otwarcia swojego rynku dla zagranicznych spółek, ochrony własnoœci intelektualnej oraz obniżenia barier celnych. Jednak aby amerykańskie firmy mogły korzystać z tych udogodnień, potrzebne było zniesienie przez Kongres restrykcji i ograniczeń w relacjach handlowych, często sięgajšcych nawet do lat zimnej wojny. Ma między innymi przestać obowišzywać zapis ustawy Jacksona-Vanika z 1974 roku uzależniajšcy relacje handlowe między USA a ówczesnym ZSRR od poszanowania praw mniejszoœci żydowskiej i zgody na jej emigrację. Kolejni prezydenci uchylali co prawda corocznie tymczasowo obowišzywanie ustawy, jednak nigdy nie straciła ona ważnoœci. Nowy projekt zobowišzuje Biały Dom do monitorowania, czy Rosja przestrzega w relacjach z Amerykš zasad narzuconych przez WTO.
Projekt prawa Magnitsky'ego przewiduje sankcje za łamanie praw człowieka Wynik głosowania w Senacie nad ustanowieniem stałych, normalnych stosunków handlowych z Rosjš uważany był za przesšdzony. W listopadzie podobny projekt przeszedł przez Izbę Reprezentantów większoœciš głosów. Także Biały Dom zapowiada szybkie podpisanie ustawy. Za przyjęciem ustaw lobbowały amerykańskie izby handlowe skarżšce się, że w wyœcigu do liczšcego 140 milionów konsumentów rosyjskiego rynku Amerykanów wyprzedzajš już i Chińczycy, i Europejczycy. – Rosja jest szybko rozwijajšcym się rynkiem. Aby Stany Zjednoczone miały udział w tym wzroœcie, musimy przegłosować ustanowienie stałych, normalnych stosunków handlowych. Jeœli do tego dojdzie, w cišgu pięciu lat powinniœmy podwoić nasz eksport do Rosji – argumentował przewodniczšcy senackiej Komisji Finansów Max Baucus. Brak statusu PNRT (od permanent normal trade relations) uniemożliwia także Stanom Zjednoczonym rozstrzyganie ewentualnych sporów handlowych z Rosjš za poœrednictwem WTO. Irytację Rosjan wzbudził jednak rozpatrywany wspólnie projekt ustawy przewidujšcy nakładanie sankcji na osoby łamišce prawa człowieka (tzw. prawo Magnitsky'ego od nazwiska opozycyjnego prawnika, który trzy lata temu zmarł w rosyjskim więzieniu). Premier Miedwiediew nazwał wspólne rozpatrywanie dwóch ustaw „wielkim błędem".  Moskwa zagroziła, że podpisanie Prawa Magnitsky'ego może zaszkodzić stosunkom między Rosjš a USA. Amerykanie sš jednak nieustępliwi. Tomasz Deptuła z Nowego Jorku
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL