Jak ustalić numer księgi wieczystej nieruchomości?

aktualizacja: 06.10.2013, 08:52
Foto: geoportal.gov.pl
REDAKCJA POLECA
23.12.2016
Założenie księgi bywa trudne
04.10.2015
Sąd: Numer księgi wieczystej nie jest informacją publiczną
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?
Chciałem przejrzeć  księgę wieczystą pewnej nieruchomości na portalu http://ekw.ms.gov.pl, ale okazało się nie można tego zrobić bez znajomości numeru księgi. Działka jest na drugim końcu Polski, a ja znam tylko jej adres i nazwisko nieżyjącego już właściciela. Czy jest jakiś sposób, żeby uzyskać numer księgi wieczystej bez konieczności jeżdżenia do sądu w innym mieście? – pyta czytelnik.
Ministerstwo sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej, że numer elektronicznej księgi wieczystej  można ustalić kontaktując się z właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości Sądem Rejonowym - Wydziałem Ksiąg Wieczystych. W praktyce jednak sądy wieczystoksięgowe nie chcą udzielać takich informacji przez telefon czy za pośrednictwem poczty elektronicznej zwłaszcza, jeśli petent nie dysponuje numerem starej, papierowej księgi (numery te nie są  identyczne, choć zawierają wspólny element).

Adres czasami nie wystarczy

Osoba, która zna adres nieruchomości, a najlepiej również nazwisko (nazwę) właściciela, może uzyskać numer księgi wieczystej w wydziale geodezji w gminie lub starostwie. Niektóre wydziały udzielają takich informacji na odległość, nawet przez telefon i bezpłatnie. Są jednak urzędy, które żądają za taką usługę opłaty. Jest ona symboliczna (4 zł), lecz trzeba udokumentować dokonanie przelewu oraz wystąpić z formalnym wnioskiem o udzielenie informacji. Zwykle wystarczy przesłać kopie odpowiednich dokumentów pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Czy wystarczy podać adres nieruchomości i nazwisko właściciela? Bywa różnie, w zależności od procedur przyjętych w danym urzędzie. Pamiętajmy jednak, że wyszukanie danych z katastru nieruchomości po adresie i tak jest możliwe wyłącznie w przypadku,gdy nieruchomość ma nadany numer porządkowy, a więc jest zabudowana lub przeznaczona pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku działek niezabudowanych, np. rolnych, konieczne jest podanie dodatkowo przynajmniej numeru ewidencyjnego. Jak go zdobyć?
Można skorzystać z danych Geoportalu (www.geoportal.gov.pl), w którym dostępne są mapy zawierające niektóre dane z ewidencji gruntów. Niestety, nie wszystkie działki są tam oznakowane. Poza tym, co zastrzega sam Geoportal, dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, gdyż nie są na bieżąco aktualizowane.

Czy potrzebny interes prawny?

Jeśli na Geoportalu nie uda się odnaleźć numeru działki, to pozostaje kontakt z wydziałem geodezji, w którym znajdują się mapy i operaty ewidencyjne nieruchomości. Urzędnicy zwykle nie robią  problemu i udzielają takich informacji na odległość, ale czasami wymagają wykazania się interesem prawnym. Chodzi o sytuacje, gdy wnioskodawca chce uzyskać dane z ewidencji zawierające dane osobowe. Art. 24 ust 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi bowiem, że starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów tylko na żądanie właścicieli nieruchomości, organów administracji publicznej oraz innych podmiotów, mają interes prawny w tym zakresie.
Co to jest interes prawny? Najprościej rzecz ujmując – konkretny przepis prawa materialnego, a wiec przepis jakiejś ustawy lub rozporządzenia, z którego wynika, że dana osoba jest uprawniona do otrzymania określonych danych albo  że dany organ zobowiązany jest wydać dokument zawierający dane osobowe. Samego numeru księgi wieczystej, bez danych dotyczących właściciela, nie można zakwalifikować jako danych osobowych, więc urząd nie powinien żądać wykazania interesu prawnego.
Najtrudniej ustalić numer księgi wieczystej, gdy jedyna informacja jaką dysponujemy to nazwisko właściciela nieruchomości. Trzeba się przygotować na to, że wydział geodezji poprosi o inne dane umożliwiające identyfikację majątku konkretnej osoby, czyli datę urodzenia, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, PESEL. Jeśli właściciel jest firmą, oprócz pełnej nazwy należy podać  numer REGON.
Warto wiedzieć
Z wydziałem geodezji można się kontaktować bez wychodzenia z domu nie tylko za pomocą poczty elektronicznej. Można skorzystać z platformy usług administracji publicznej ePUAP. Najpierw jednak trzeba założyć sobie konto podając swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe.
Platforma ePUAP pozwala przesłać elektroniczne kopie dokumentów papierowych wymaganych w danej sprawie. Petent może je uwierzytelnić za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego ePUAP, którego założenie wymaga jednorazowej wizyty w urzędzie celem potwierdzenia tożsamości. Profil zaufany pozwala załatwiać sprawy urzędowe w całej Polsce za pośrednictwem Internetu.

POLECAMY

KOMENTARZE