Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warszawa

Wcześniaki w Sejmie

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski Krzysztof Skłodowski
W sobotę po raz drugi obchodzony będzie Œwiatowy Dzień Wczeœniaka. Polskie obchody tego œwięta odbędš się w Sejmie RP
Posłowie i goœcie parlamentu będš mogli zobaczyć wystawę zdjęć pt. „Wczeœniaki – wczoraj i dziœ" zorganizowanš przez Fundację Wczeœniak Rodzice-Rodzicom oraz Instytut Matki i Dziecka. Na 11 fotografiach zobaczymy 12 dzieci (dwoje to bliŸniaki), które jako wczeœniaki przyszły na œwiat w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.  Dziœ majš 5 – 6 lat i razem z rodzicami będš na wernisażu wystawy. Otworzy jš konsultant ds. neonatologii prof. Ewa Helwich. Z okazji Œwiatowego Dnia Wczeœniaka w wielu krajach charakterystyczne budynki będš  podœwietlone na fioletowo Warszawiacy będš mogli oglšdać wystawę nieco póŸniej – od 20 do 27 listopada. Z Sejmu zostanie ona przeniesiona na Krakowskie Przedmieœcie, przed koœciół œw. Anny. Potem prezentowana ma być na oddziałach wczeœniaków w Polsce.
Z okazji ŒDW w wielu krajach charakterystyczne budynki zostanš podœwietlone na fioletowo. W Polsce 17 listopada o godzinie 18 na fioletowo rozbłyœnie Pałac Kultury i Nauki. Oœwietlony zostanie też  m.in. Empire State Building w Stanach Zjednoczonych i CN Tower w Kanadzie. W Polsce rocznie rodzi się 314 tys. dzieci, z czego 6,7 proc. przedwczeœnie, a więc przed 37 tygodniem cišży.  Takie noworodki stanowiš największš grupę pacjentów dziecięcych w Europie. W zależnoœci od kraju liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3 a 11,4 proc. Przedwczesne urodzenie jest przyczynš słabszego rozwoju narzšdów wewnętrznych dziecka. Zaœ konsekwencjš wczeœniactwa w póŸniejszych latach mogš być trudnoœci w uczeniu się i zaburzenia ruchowe, mózgowe porażenie dziecięce, problemy układu kršżenia, cukrzyca i alergie. Można wyodrębnić trzy grupy ryzyka wczeœniactwa. Od zwišzanych ze stylem życia matki (m.in. paleniem papierosów i spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków czy póŸnš opiekš lekarskš w okresie cišży), po infekcje dróg moczowych i pochwy, wysokie ciœnienie krwi, cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia krwi, niedowagę lub otyłoœć.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL