Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Architektura

Przełomowa ksišżka Le Corbusiera już po polsku

Po II wojnie œwiatowej koncepcje Le Corbusiera realizowano wybiórczo. Budowano mieszkania, ale bez infrastruktury, której domagał architekt
PAP, Jak Jakub Ostałowski
Swoim manifestem najbardziej znaczšcy architekt XX w. zaszczepił modernistycznš wizję domu, jako maszyny do mieszkania
"W stronę architektury" to pierwsza i najważniejsza ksišżka o architekturze Le Corbusiera. Publikacja ukazała się po raz pierwszy w 1923 r. w Paryżu. Złożyło się na niš siedem esejów, w których szwajcarski architekt przedstawił, jak nowoczesnoœć może wkroczyć do domów. W Polsce idee Le Corbusiera najczęœciej kojarzone sš z blokowiskami, jednak jego wpływ na architekturę był znacznie większy. Le Corbusier postulował rozdzielanie strefy mieszkalnej od przemysłowej oraz ruchu pieszego od kołowego, domagał się też otaczania osiedli mieszkalnych zieleniš i wstawiania dużych okien zapewniajšcych wnętrzom œwiatło.

Maszyna do mieszkania

"Pod wpływem maszyn wyglšd i funkcjonowanie naszego œwiata uległy wspaniałym przeobrażeniom. Mamy nowš optykę i nowe życie społeczne, lecz nie dostosowaliœmy do nich naszego domu" - pisał Le Corbusier. Uważał, że "jesteœmy nieszczęœliwi, bo żyjemy w niegodnych domach, które rujnujš nam zdrowie i moralnoœć".
W tym roku przypada 125. rocznica urodzin architekta Szczęœcie miały zapewnić nowoczesne domy pełnišce funkcję maszyn do mieszkania. Budynki miały się upodobnić do maszyny poprzez uprzemysłowienie ich produkcji i ułatwienie ich obsługi. Dla Le Corbusiera architektura była przemyœlanš, bezbłędnš grš brył w przestrzeni. Temu "czystemu wytworowi umysłu" przeciwstawiona została katedra gotycka, która walczy z prawem ciężkoœci i "jest doznaniem należšcym do porzšdku uczucia".

Dom idealny

Uprzemysłowione budownictwo miało prowadzić do powstania demokratycznych osiedli, na których lokatorzy mieszkaliby w podobnych mieszkaniach o podobnym metrażu. Według Le Corbusiera wszyscy mieli mieć dostęp do parków, ogrodów i sklepów. W idealnym domu Le Corbusiera znalazło się pięć pomieszczeń: do gotowania, do jedzenia, do pracy, do mycia i do spania. Ideę blokowisk realizowano na szerokš skalę w państwach za żelaznš kurtynš. Choć Le Corbusier nigdy nie odwiedził Polski, realizacje jego pomysłów sš obecne niemalże w każdym mieœcie. Budynki jego projektu wznoszono na całym œwiecie, m.in. we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Japonii, Indiach, Iraku, Urugwaju, łšcznie kilkadziesišt realizacji, osiedli, domów mieszkalnych, koœciołów, willi, fabryk i siedzib instytucji publicznych.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL