Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Za dużo zielonej energii?

Bloomberg
Spadajš ceny zielonych certyfikatów.?Udział energii z odnawialnych Ÿródeł roœnie szybciej, niż prognozowano
Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że Polska w 2011 r. przekroczyła cel w zakresie obowišzkowych zakupów energii z odnawialnych Ÿródeł. Elektrycznoœci z OZE w całym bilansie było 10,76 proc., wobec 10,4 wymaganych przepisami. Wiele wskazuje, że w tym roku wskaŸnik też zostanie przekroczony. – Dostrzegam fakt, że mamy obecnie do czynienia z nadpodażš œwiadectw pochodzenia energii ze Ÿródeł odnawialnych, więc zgodnie z prawami popytu i podaży muszš one tanieć – wyjaœnia „Rz" Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. I rzeczywiœcie: obecnie zielonymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii handluje się po 227 zł, a na poczštku roku ich cena przekraczała 280 zł. Wymagane na każdy rok wskaŸniki ustalono w krajowym programie po to, by ułatwić Polsce wypełnienie unijnego celu, zgodnie z którym ekologiczna energia będzie w 2020 r. stanowiła 20 proc. zużycia. Branża energetyczna oczekuje, że rzšd zwiększy wskaŸnik na 2012 r. do 12 proc.
Eksperci zwracajš uwagę, że zielonej energii nie jest wcale za wiele. To certyfikatów jest za dużo w stosunku do całkowitej produkcji. Dlaczego udział zielonej energii roœnie szybciej, niż jeszcze kilka lat temu szacował rzšd? Przede wszystkim popyt na pršd w kraju nie roœnie tak mocno, jak oczekiwano. Co więcej, polski system wsparcia dla OZE jest bardzo korzystny w porównaniu z narzędziami stosowanymi w innych krajach. Dodatkowo mamy do czynienia z niepożšdanym zjawiskiem: ponad połowa energii zaliczanej jako odnawialna pochodzi nie z wiatru czy słońca, ale ze współspalania biomasy z węglem w wielkich elektrowniach.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL