Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Niechcianemu lokatorowi można bezkarnie rozebrać dach

Nowi właœciciele kamienic mogš sobie pozwolić na zbyt wiele wobec dotychczasowych lokatorów.
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Przez budzšce wštpliwoœci sformułowanie zawarte w Kodeksie karnym nowi właœcicieli kamienic, którzy chcš się pozbyć dotychczasowych lokatorów mogš bezkarnie zalewać ich mieszkania, wyłšczać pršd, demontować dach, a nawet uszkadzać kanalizację
Niepokój rzecznika praw obywatelskich wzbudziły przypadki drastycznego traktowania lokatorów przez nowych właœcicieli zamieszkiwanych przez nich kamienic, które majš zmusić ich do opuszczenia lokali. Właœciciele w swoich działaniach uciekajš się do zalewania mieszkań, dewastowania budynku, wyłšczania wody, ogrzewania i pršdu, demontażu drzwi wejœciowych i okien w częœciach wspólnych budynku, rozbieranie dachu czy uszkadzanie kanalizacji w ten sposób, że nieczystoœci spływajš schodami. Zaniepokojenie moje wynika przede wszystkim z braku reakcji właœciwych organów Państwa na te, wysoce społecznie szkodliwe, zachowania nowych właœcicieli lub osób przez nich wynajętych – pisze prof. Irena Lipowicz.
Jej zdaniem właœciwe organy państwa, w tym Policja, nie mogš podjšć skutecznych działań chronišcych dotychczasowych lokatorów, ponieważ na przeszkodzie leżš ograniczenia w art. 191 § 1 Kodeksu karnego. W praktyce wštpliwoœci budzi sformułowanie „przemoc wobec osoby", a dokładniej czy zwrot ten obejmuje przypadki tzw. przemocy poœredniej przez rzecz, gdy w ten sposób pokrzywdzony zmuszony jest do zaniechania. Sšd Najwyższy w uchwale z 10 grudnia 1998 r. (uchwała nr I KZP 22/98), stwierdził bowiem, iż „przemoc wobec osoby jako forma zmuszania – w rozumieniu art. 191 § 1 k.k – może polegać tylko na bezpoœrednim fizycznym oddziaływaniu na człowieka i nie obejmuje oddziaływania poœredniego (tzw. przemocy poœredniej) przez postępowanie z rzeczš". Zdaniem prof. Lipowicz przyjęcie takiego poglšdu przez Sšd Najwyższy doprowadziło do tego, że przypadki zastawiania drogi, zmiany zamków we wspólnym mieszkaniu, wyłšczania elektrycznoœci, odcinania dopływu pršdu i temu podobne zostały zdepenalizowane i pozostajš obecnie bezkarne. Rzecznik wystšpiła do ministra sprawiedliwoœci Jarosława Gowina, wyrażajšc stanowisko, iż należy rozważyć nowelizację art. 191 k.k., aby w sposób jednoznaczny okreœlić, że przestępstwem jest bezprawna przemoc skierowana nie tylko wobec osoby, ale także wobec rzeczy – stosowana w celu zmuszenia innej osoby do okreœlonego zachowania (zaniechania).
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL