Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Piotr Gliński kandydatem na premiera

ROL
Profesor Piotr Gliński jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwoœci na premiera - ogłosił prezes Jarosław Kaczyński
- Mój rzšd będzie miał do zrealizowania pięć najważniejszych zadań - powiedział kandydat na premiera. Ma to być m.in.: zastšpienie gabinetu Donalda Tuska rzšdem ekspertów i natychmiastowe wprowadzenie w życie decyzji przeciwdziałajšcych kryzysowi gospodarki, państwa i społeczeństwa. Przeczytaj rozmowę Igora Jankego, którš tygodnik "Rz" "Plus Minus" opublikował w paŸdzierniku 2010 r. Zapowiedział zwrócenie się do wszystkich partii o poparcie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że sytuacja w Polsce wymaga rzšdu pozaparlamentarnego. Kaczyński  uzasadniajšc inicjatywę stworzenia rzšdu pozaparlamentarnego Kaczyński powiedział, że "PiS jest jedynš formacjš opozycyjnš, która ma możliwoœć konstruktywnego wotum nieufnoœci".
- Mamy nieustanne głoszenie nieprawdy z różnych wysokich trybun. Mamy sytuację, która domaga się zmiany. Danie polskiemu parlamentowi szansy na zmianę jest naszym obowišzkiem, nie tylko politycznym, ale także moralnym obowišzkiem wobec Polski. To wymaga stworzenia rzšdu pozaparlamentarnego - powiedział lider PiS. Wtórował mu Gliński. Wskazywał, że w Polsce roœnie bezrobocie, bankrutujš firmy, fundusze europejskie w znacznej mierze wydawane sš nieefektywnie, badania socjologiczne pokazujš, że zwiększa się rozwarstwienie, a Polacy uciekajš na emigrację. - Tak dalej być nie może. Musimy nie tylko zmierzyć się z kryzysem, ale musimy realnie i zdecydowanie zmienić Polskę. Nie stać nas na marazm i rachityczne próby reform, musimy ruszyć Polskę do przodu, mieć wizję i odwagę (...) wprowadzenia od zaraz prawdziwych zmian - oœwiadczył. Sporš częœć przemówienia Glińskiego zajęła krytyka działań rzšdu Donalda Tuska. Według niego obecny rzšd nie podejmuje realnej debaty o koniecznych reformach, skłóca społeczeństwo, doprowadził do "monstrualnego" zadłużenia kraju i wzrostu administracji. Gliński dodał, że ekipa Tuska "angażuje się w propagandę medialnš i kolonizuje najważniejsze obszary ludzkiej wolnoœci". Gliński podkreœlił, że program rzšdu, którym miałby kierować obejmowałby "osiem priorytetowych obszarów działań": praca i gospodarka, państwo i instytucje publiczne, edukacja i wychowanie, społeczeństwo obywatelskie i samorzšdy, rodzina, wieœ i rolnictwo, wykorzystanie œrodków europejskich, bezpieczeństwo i walka z korupcjš. Za konieczne uznał m.in. aktywny program walki z bezrobociem, uruchomienie œrodków z Funduszu Pracy, wprowadzenie ulg inwestycyjnych dla przedsiębiorców, ulgi i zniżki dla rodzin wielodzietnych, uproszczenie ustaw podatkowych, racjonalizacja Karty Nauczyciela, wyrównanie dopłat bezpoœrednich dla polskich rolników. Zadeklarował, że wnioski z niedawnej dyskusji ekonomistów na temat gospodarki, którš zorganizowało PiS, będš "jednym z podstawowych kierunków programu gospodarczego rzšdu technicznego". Przyznał, że propozycja, by był kandydatem PiS na premiera, padła w lipcu, a przyjšł jš w sierpniu. Tłumaczšc, dlaczego się na to zdecydował, powiedział, że "przeważyło poczucie zaufania do Jarosława Kaczyńskiego" i zgoda żony. Konferencja odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, poprowadził jš szef SDP Krzysztof Skowroński. W wydanym w poniedziałek oœwiadczeniu Skowroński napisał, że zgodził się na poprowadzenie konferencji prasowej PiS, dlatego że odbywała się ona w budynku SDP oraz, dlatego że "SDP-owi zależy na tym, by ważne debaty, ważne deklaracje i ważne zdarzenia miały miejsce przy ulicy Foksal 3".
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL