Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

WWF: Turysto, nie kupuj nosorożca

Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
Dziœ Œwiatowy Dzień Nosorożca - z pięciu gatunków tych zwierzšt, trzem grozi wyginięcie
- Jeszcze 100 lat temu nosorożce powszechnie występowały na afrykańskich sawannach i w tropikalnych lasach Azji. Utrata naturalnych ostoi i intensywne polowania na poczštku XX wieku spowodowały drastyczny spadek populacji - podkreœla Magdalena Gołębiewska z polskiego oddziału organizacji ekologicznej WWF. - Obecnie nosorożec czarny, zamieszkujšcy Afrykę, a także nosorożec jawajski i nosorożec sumatrzański sš krytycznie zagrożone wyginięciem. Populacje dwóch pozostałych gatunków, czyli nosorożca indyjskiego i nosorożca białego rosnš, mimo to gatunki te również znajdujš się na Czerwonej Liœcie Œwiatowej Unii Ochrony Przyrody - dodaje. Mimo objęcia ochronš wszystkich gatunków nosorożca, nadal zagrażajš im kłusownicy. Według danych organizacji WWF tylko w samej Republice Południowej Afryki od poczštku tego roku zginęło 381 tych zwierzšt (w 2011 ok. 450). Jest to spowodowane coraz większym zainteresowaniem azjatyckich odbiorców (m.in. z Wietnamu, Laosu) produktami pochodzšcymi z tych zwierzšt, szczególnie rogiem nosorożca. Popularne jest przekonanie, jakoby specyfiki zawierajšce w składzie sproszkowany róg miały leczyć np. raka. Rogi nosorożca stały się także popularne wœród wyższych sfer, jako symbol statusu społecznego.
- Oprócz ochrony w parkach narodowych i rezerwatach, konieczne jest ograniczenie zapotrzebowania na róg nosorożca w Azji oraz zwiększenie wykrywalnoœci kłusowników - ocenia Gołębiewska. Szczególnie ważna jest edukacja lokalnych społecznoœci i ich czynny udział w ochronie gatunku. Ekolodzy podkreœlajš, że każdy może pomóc w ochronie nosorożca na œwiecie. "Wybierajšc się w egzotycznš podróż unikajmy produktów tradycyjnej medycyny azjatyckiej o nieznanym składzie, gdyż mogš zawierać sproszkowany róg nosorożca" - zaznacza organizacja. Jeżeli natomiast zetknęlibyœmy się z podobnymi produktami w Polsce powinniœmy zgłosić to policji bšdŸ WWF Polska. Obchody Œwiatowego Dnia Nosorożca zostały zapoczštkowane w 2010 roku przez WWF RPA.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL