Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Skarby i niewybuchy

Marmury wydobyte z dna Wisły pomogš odtworzyć wyglšd królewskich rezydencji
Fragmenty budynków z XVII wieku wydobywa z Wisły w stolicy wyprawa Uniwersytetu Warszawskiego. Teren utkany jest niewybuchami z II wojny œwiatowej. Archeolodzy uważajš, że pozyskana wiedza warta jest ryzyka. Poziom Wisły jest obecnie najniższy od 200 lat. Media zaalarmował wędkarz. Zamiast do policji zatelefonował do telewizji, informujšc, że na łasze piasku między mostem Gdańskim a Grota-Roweckiego leżš zabytki. Uczynił to w dobrej intencji, „żeby im się nic nie stało", ale narobił bigosu. – Pracowaliœmy tu w spokoju od ponad miesišca, gdy nagle zaczęły zjawiać się ekipy telewizyjne, a za nimi widzowie i „poszukiwacze skarbów" – mówi archeolog dr Hubert Kowalski. – Teren nie jest bezpieczny. Łatwo zniszczyć naszš pracę.

Wykopane w archiwach

Chodzi bowiem o œledztwo historyczne toczone od czterech lat, do którego impuls dały archiwa. W 2008 r. pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego: dr Hubert Kowalski z Instytutu Archeologii i dr Justyna Jasiewicz z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, spotkali się z Marcinem Jamkowskim – dziennikarzem, fotografem, nurkiem, członkiem Oddziału Polskiego The Explorers Club, by uznać, że nurt rzeki w œrodku stolicy kryje tajemnicę. Rozpoczęli projekt „Wisła 1655–1906–2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki". Poszli œladem notatki w gazecie z 1906 r. o piaskarzach, którzy u stóp Cytadeli wyłowili rzeŸby i marmurowe fragmenty architektury. Wiadomo, że nie wszystko wydobyli. – Natrafiliœmy w przedwojennej prasie na przedrukowany list z XVII w., którego oryginał przepadł – mówi dr Kowalski, kierownik projektu. – Burmistrz Starej Warszawy relacjonował królowi Janowi Kazimierzowi, że widział, jak zatonęła łódŸ, którš Szwedzi wywozili łupy ze zdobytej przez nich stolicy: rzeŸby, marmury, działa. Król polecił, żeby jak najwięcej wycišgnšć, a jeœli się nie da, to zabezpieczyć i zakopać. Drugi sezon prac projektu utrudniła powódŸ. – Mogliœmy dotknšć dna tylko sonarem – wspomina dr Kowalski. Jesieniš 2011 r. nurkowie wydobyli spod wody ok. 6 ton marmurowych fragmentów, w tym arkad. Na jednym widniał herb Wazów. – Wisła ma podwodne ruchome wydmy – wyjaœnia kierownik projektu. – W ubiegłym roku w tym miejscu kotwiczyliœmy barkę. Nie było nic poza wodš i piaskiem. Kiedy w tym roku poziom wody zaczšł opadać, przychodziłem tu coraz częœciej, aż wreszcie wyłoniły się fontanna i nadproże ważšce, ok. 700 kg.

Wandale

Nachylamy się nad czarnym marmurem, prawdopodobnie niderlandzkim. Na obmytym z mułu ozdobnym kamieniu wyłaniajš się wyskrobane ostrym narzędziem napisy wandali z XVII w.: Nicolaus Kinckell 1650, Hans Christoph Schareff 1654, Opolowsky 1656, Jacob Hircht, Jacob Bobrowsky... Marmurowa fontanna z maszkaronami z jednej strony jest szara, poroœnięta glonami. Ta częœć, która leżała w mule, po obmyciu lœni, odbijajšc w nocy œwiatła miasta po drugiej stronie rzeki. Obok leżš pstrokate bazy pod kolumny z marmuru bolechowickiego. Łachę piasku pokrytego kamieniami przecinajš wstęgi silnego nurtu. W wodzie po kolana dna już nie widać. Towarzyszyłam Hubertowi Kowalskiemu i Marcinowi Jamkowskiemu, kiedy klęczšc w nurcie, po omacku macali dno. W cišgu pół godziny wycišgnęli 19 czarnych rombów i dwa kolorowe narożniki marmurowej posadzki. Wszystkie leżały gładkim licem do dna. Od góry nierówna zaprawa upodabnia je do kamieni. Dwa leżały w piasku i mule. Tego dnia na terenie poszukiwań znaleziono też pociski i granat. Następnego dnia Marcin Jamkowski informował esemesem: „Stan posadzki: 58 szt. Stan bomb lotniczych: 7. Granat ręczny: tylko jeden". Saperzy z Kazunia przyjeżdżali na łachę trzykrotnie w cišgu ostatniego tygodnia. 20 wrzeœnia policyjny helikopter Mi-8 i ponton przewiozły na brzeg nadproża, fontannę, podstawy kolumn, bliŸniacze elementy fasady, w których niegdyœ tkwiły rzeŸby. Na jednym widnieje herb Wazów. Policjantom, którzy pomagali w tej operacji, udzieliła się poszukiwawcza „goršczka marmuru". OdnaleŸli w wodzie żeliwne kule armatnie i fragment macewy. – To nasze, a to dla archeologów za 300 lat – œmiali się uczestnicy poszukiwań, wycišgajšc z wody marmurowe elementy i współczesne œmiecie. Pierwsze odkładali, drugie lšdowały znowu w wodzie. Strażacy, pomagajšcy ochotniczo, dršżyli piasek strumieniem wody z motopompy. Przedwczoraj wydobyli dziesięć fragmentów architektury i ołowiane łšczenia. Trzeba było widzieć ich radoœć, gdy wycišgnęli z piasku podstawy marmurowej ławy.

Historyczne puzzle

– To jest prawdopodobnie częœć tego samego transportu, który odnaleŸliœmy rok temu – mówi dr Kowalski. – Jestem przekonany, że ktoœ go przeniósł z tonšcej barki i zakopał. Składamy puzzle historii. Zamek Królewski został kompletnie zniszczony. A my mamy teraz ponad 10 ton oryginalnych  marmurowych fragmentów królewskiej rezydencji, pole do popisu dla archeologów, konserwatorów, historyków, historyków sztuki. Wycišgnęliœmy z wody polskie marmury oraz importowane. Można przeœledzić w archiwach korespondencje, gdzie i kiedy były kupowane. Nawet jeœli nie pochodzš z Zamku Królewskiego, to mogš być z obrabowanej i zdewastowanej wtedy przez Szwedów Villa Regia, ulubionej rezydencji króla Jana Kazimierza, nazwanej póŸniej Pałacem Kazimierzowskim – dziœ siedziby władz Uniwersytetu Warszawskiego. Na pytanie, dlaczego te prace sš tak ważne, że nawet niewybuchy nie wystraszyły ekipy, dr Kowalski odpowiada: – Szwedzi rabowali biblioteki, dzieła sztuki, obdzierali pałace, zamki, koœcioły z posadzek, zdobień, ršbali kolumny, ładowali na łodzie i wysyłali do swojego kraju. Odnalezienie choćby strzępów tamtej Warszawy przynosi wiedzę historycznš. Nie wiemy, jak wyglšdał Zamek Królewski po przebudowie w XVII w. i co wywieŸli najeŸdŸcy. Właœnie się dowiadujemy, po ponad trzech wiekach. Będziemy dalej badać Wisłę. Kiedy podniesie się poziom wody, spenetrujemy teren specjalistycznym sprzętem. To, co wydobyliœmy, po poddaniu konserwacji będzie wystawione w godnej oprawie. Ufam, że w Zamku Królewskim.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL