Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Jak nauczyciel rozlicza podatek od dochodów z korepetycji

Nauczyciel dokształcajšcy uczniów ma kilka możliwoœci opodatkowania.
Fotorzepa, Marcin Łobaczewski MŁ Marcin Łobaczewski
Nauczyciel dokształcajšcy uczniów ma kilka możliwoœci opodatkowania. Sš jednak wštpliwoœci, czy może rozliczać się tak jak przedsiębiorca
Zaczšł się rok szkolny, roœnie też popyt na dodatkowe lekcje. Dochody z korepetycji trzeba opodatkować. Jak? Przepisy dajš kilka możliwoœci, okazuje się jednak, że także nauczyciele muszš się pogłowić nad formš rozliczenia z urzędem. Mam kilku uczniów chętnych do dodatkowych lekcji z angielskiego. Zarobek chcę opodatkować. Podobno najprostsza jest karta podatkowa albo ryczałt. Na jednym z portali przeczytałam jednak, że po ostatnim wyroku w sprawie korepetytorów ich przychodów nie można już rozliczać jako działalnoœci gospodarczej. Czy to oznacza, że karta i ryczałt sš wykluczone? – pyta czytelniczka.

Przepisy swoje...

Z przepisów wyraŸnie wynika, że korepetytor ma do wyboru kilka wariantów opodatkowania – tłumaczy Przemysław Bogusz, doradca podatkowy w kancelarii TuboTax. – Najprostszy to karta podatkowa – zainteresowany płaci daninę w stałej wysokoœci bez koniecznoœci prowadzenia księgowoœci. Łatwy też jest ryczałt – podatek od przychodów (ale z reguły będzie nieopłacalny). Może też rozliczać się według skali podatkowej, odliczajšc koszty – faktycznie poniesione (działalnoœć gospodarcza) lub 20 proc. (działalnoœć wykonywana osobiœcie). Potwierdza to również fiskus, zarówno w starszych interpretacjach (Izba Skarbowa w Warszawie, nr IPPB1/415-358/07-2/AJ), jak i najnowszych (Izba Skarbowa w Łodzi, nr IPTPB1/415-360/12-4/MG).

Sšd co innego

Na czym więc polega problem? Przyjrzyjmy się sprawie rozpatrywanej w tym roku przez Wojewódzki Sšd Administracyjny w Łodzi (sygn. I SA/Łd 1273/11). Zajšł się on interpretacjš fiskusa, o którš wystšpił nauczyciel języka angielskiego. Mężczyzna zarejestrował działalnoœć gospodarczš, miał jednak wštpliwoœci, jak opodatkować przychody. Zdaniem fiskusa, skoro zarejestrował firmę, to powinien rozliczać się jak klasyczny przedsiębiorca. Sšd uznał jednak, że urzšd błędnie zinterpretował ustawę o PIT. Jego zdaniem udzielanie korepetycji językowych mieœci się w pojęciu „osobiœcie wykonywana działalnoœć oœwiatowa" (nauczyciel prowadzi bowiem lekcje w domu i nie ma szkoły językowej, w której zatrudniałby innych lektorów). Zakwalifikowanie zaœ wynagrodzenia do przychodów z działalnoœci wykonywanej osobiœcie wyklucza rozliczanie ich tak jak przedsiębiorca. – Takie podejœcie powoduje, że korepetytorowi odpadajš trzy sposoby opodatkowania – zwraca uwagę Przemysław Bogusz. – Nie może wybrać karty podatkowej, ryczałtu ani rozliczać się jak przedsiębiorca na podstawie ustawy o PIT. Pozostaje mu tylko działalnoœć wykonywana osobiœcie, która wcale nie musi być dla niego korzystna (bo np. ma wysokie koszty albo bardziej opłacałaby mu się karta podatkowa).¬

OPINIA

Adam Bartosiewicz doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL Stanowisko Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Łodzi mocno komplikuje sytuację korepetytorów. Gdyby się z nim zgodzić, nie mogliby oni korzystać z regulacji o ryczałcie i karcie podatkowej. Trudno to zaakceptować, bo nie można interpretować przepisów w ten sposób, że niektóre z nich stajš się zbędne. A przecież ustawa o zryczałtowanych formach opodatkowania wyraŸnie mówi, że mogš je stosować osoby udzielajšce lekcji. Oczywiœcie wyrok wišże tylko w danej sprawie. Stanowisko łódzkiego WSA wpisuje się jednak w popularnš ostatnio w orzecznictwie tendencję do kwalifikowania przychodów osišganych z działalnoœci gospodarczej do innych Ÿródeł. Obawiam się więc, że to nie koniec takich kontrowersyjnych wyroków.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL