Praca

Wyrównywanie szans dla bezrobotnych 50+

W woj. świętokrzyskim co piąta osoba bez pracy ma ponad 50 lat.
Fotorzepa, Piotr Nowak
W Kielcach trwa konferencja poświęcona wyrównywaniu szans na rynku pracy dla osób powyżej 50. roku życia
"Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Solidarność Pokoleń" to konferencja mająca promować aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia oraz wspierać działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób.
Wiceminister pracy Czesława Ostrowska podkreśliła, że niezależnie od regionu kraju problem bezrobotnych powyżej 50. roku życia wygląda bardzo podobnie. - Są cechy wspólne dla tej kategorii bezrobotnych. W tym pokoleniu 50+ niewiele osób ma wyższe wykształcenie, to było niecałe 5 proc. populacji, stąd w rejestrach wiele osób, które mają niski stopień kwalifikacji - powiedziała Ostrowska. Dodała, że powrót do pracy osób długotrwale bezrobotnych jest szczególnie utrudniony, między innymi wskutek ich zdezaktualizowanych kwalifikacji. Zdaniem Ostrowskiej te problemy szczególnie wyraźnie widoczne są w małych miejscowościach i w Polsce wschodniej - w tym także w Świętokrzyskiem. Na koniec lipca stopa bezrobocia w tym województwie wynosiła 14,8 proc. Co piąta osoba bez pracy należy tu do grupy wiekowej 50+.
Jak szacuje dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, w br. na pomoc osobom bezrobotnym powyżej 50. roku życia z regionu świętokrzyskiego trafi z różnych źródeł co najmniej 20 mln złotych. Wchodzą w to m.in. staże, szkolenia, doposażenia miejsc pracy czy środki na założenie własnej działalności gospodarczej. Wieloletni program "Wyrównywanie szans na rynku pracy 50+" za dwa lata czekają zmiany. - Przygotowujemy się do jego modyfikacji i monitorujemy dotychczasowe rezultaty. Taką dużą zmianę planujemy na 2014 rok, chcemy dołączyć tam działania dla osób powyżej 60. roku życia - powiedziała wiceminister Ostrowska. Jej zdaniem w najbliższych miesiącach należy przygotować się na wzrost bezrobocia. - Obserwujemy pogorszenie wszystkich trendów i ten wzrost będzie. Nie ma też wystarczającego przyrostu nowych miejsc pracy dla tych wszystkich, którzy napływają na rynek, szczególnie młodych ludzi - stwierdziła Ostrowska. Według niej negatywny trend może być wyhamowany przez interwencję rządu na rynku zatrudnienia - chodzi o przekazanie urzędom pracy 500 mln zł na aktywną walkę z bezrobociem. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy.
Źródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL