Praca, emerytury, renty

Świadczenia rodzinne: zasiłki na dziecko będą wyższe

Wypłacane świadczenia będą wyższe.
www.sxc.hu
Więcej osób otrzyma świadczenia rodzinne, wzrasta bowiem kryterium dochodowe
Można już składać wnioski o świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2012-2013. Wypłacane świadczenia będą wyższe. Zasiłek na dziecko do piątego roku życia wzrośnie z 68 do 77 zł; na dziecko powyżej piątego roku życia, do ukończenia 18 lat – z 91 do 106 zł; na dziecko powyżej 18. roku życia, do ukończenia 24 lat – z 98 do 115 zł.  Takie zmiany przewiduje wchodzące w sobotę w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego to pomoc dla  rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Tej jesieni zmienią się kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy, więcej osób będzie miało zatem prawo do świadczeń.  Limit dochodów wzrośnie od listopada z 504 do 539 zł i  z 583 zł do 623 zł w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. Kwoty kryteriów dochodowych zmienią się po raz kolejny dopiero za dwa lata
Zgodnie z rozporządzeniem kryteria wzrosną ponownie od 1 listopada 2014 r. i będą wynosić odpowiednio 574 i 664 zł.  Z rozporządzenia wynika, że na dotychczasowym poziomie pozostaną dodatki do zasiłku rodzinnego. 400 zł otrzyma na przykład osoba, która opiekuje się dziećmi na urlopie wychowawczym. Rodziny wielodzietne wciąż będą mogły liczyć na 80 zł na trzecie i każde następne dziecko. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego ma nadal wynosić 170 zł, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko pod warunkiem, że nie ukończyło 18 lat lub uczy się i nie ukończyło 21 lat. Także starsi studenci mogą otrzymywać zasiłek. Nie mogą ukończyć jednak 24 lat. Warunkiem przyznawania świadczenia w tym wypadku jest też niepełnosprawność – umiarkowana lub znaczna. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. DzU z 24 sierpnia, poz. 959
Źródło: Rzeczpospolita
UKRYJ KOMENTARZE KOMENTARZE RP.PL KOMENTARZE FACEBOOK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL