Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Niemcy liczš na Chińczyków

Kanclerz zabrała swych ministrów na spotkanie w Pekinie. Niemcy to najważniejszy partner Chin w Europie
Korespondencja z Brukseli Pani kanclerz, siedmiu ministrów i dwóch sekretarzy stanu – tak wyglšda dwudniowa niemiecka ofensywa dyplomatyczna w Pekinie. Wspólne posiedzenia rzšdów dwóch krajów dla strony niemieckiej nie sš rzadkoœciš. Zdarzajš się w przypadku Francji, Polski, Hiszpanii, Włoch, Rosji czy Izraela. Ale dla Chin Niemcy sš pierwszym partnerem, z którym decydujš się na współpracę na tak wysokim szczeblu. To dla nich dziœ najważniejszy partner w Unii Europejskiej.

Bez wspólnej polityki?

Takie bliskie relacje chińsko-niemieckie podważajš wysiłki UE prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej. Dyskusje Merkel i jej ministrów z Chińczykami o zasadach ochrony własnoœci intelektualnej czy cłach antydumpingowych stanowiš wkroczenie w wyłšczne kompetencje Komisji Europejskiej w sprawy handlu międzynarodowego. Wczoraj Niemcy w Pekinie zapewniali, że cła antydumpingowe na chińskie panele słoneczne nie powinny być wprowadzone, a w tej sprawie decyzję podejmuje Bruksela. Niemieckie firmy robišce interesy w Chinach przez palce patrzš też na kwestie własnoœci intelektualnej w tym kraju, o które tak bardzo upomina się Bruksela. – Również na poziomie politycznym więzy z Chinami szkodzš i tak bardzo słabej pozycji Catherine Ashton – mówi Jonathan Holslag. Jak do tej pory œwiatowe potęgi nie traktujš jej jako europejskiego partnera w sprawach polityki zagranicznej.
Ale współpraca jest ważna dla obu stron. Niemcy sš krajem, od którego – pod wieloma względami – zależy dobrobyt Chin. – Rozwišzanie kryzysu w strefie euro jest dziœ w rękach Niemiec – mówi w rozmowie z „Rz" Jonas Parello-Plesner, ekspert European Council for Foreign Relations. A eskalacja tego kryzysu zaszkodzi również Chinom. Chiny potrzebujš też niemieckiego eksportu. – Kupujš mnóstwo od Niemców, szczególnie maszyn i produktów zaawansowanych technologicznie, które sš kluczowe dla ich wzrostu – zauważa Plesner. Niemcy sš liderem technologicznym w Europie, wydajš najwięcej pieniędzy na badania i rozwój, a właœnie technologii potrzebujš dziœ Chiny. Jednak czas, gdy Chiny zadowalała rola prostego odbiorcy niemieckiego eksportu, powoli mija. Kraj ten chce sam nauczyć się stosować zaawansowane receptury inżynieryjne, dlatego współpracuje z niemieckim biznesem. Po pierwsze pozyskujšc inwestycje wielkich firm, jak Siemens czy Volkswaegen, do inwestycji typu joint venture w Chinach.

Airbus i Volkswagen

Przy okazji wczorajszej wizyty została ogłoszona decyzja o zakupie 50 samolotów Airbus produkowanych przez niemiecko-francuskie konsorcjum EADS. Ale podpisano tez umowę o produkcji Airbusa w Chinach oraz o budowie przez Volkswagena kolejnej fabryki częœci samochodowych. Drugim przejawem zaawansowania Chin jest ich ekspansja inwestycyjna w Niemczech. Kupujš tam małe i œrednie zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa. – Znaczna częœć wydatków na badania i rozwój ma miejsce właœnie w tym segmencie gospodarki. Małe i œrednie firmy to dla Chin idealny obiekt przejęć – mówi Jonathan Holslag z Instytutu Badań nad Współczesnymi Chinami na brukselskim uniwersytecie VUB. Z kolei Niemcy potrzebujš Chin jak każdy eksporter na œwiecie – z ich wielkim rynkiem wewnętrznym i rosnšcš klasš œredniš. Angela Merkel próbowała też przekonywać Pekin do inwestowania w obligacje słabszych krajów strefy euro. Premier Wen Jiabao obiecał, że Chiny nie zaprzestanš tych inwestycji, ale za każdym razem będš dobrze ważyć ryzyko. Relacje Niemiec i Chin, dwóch œwiatowych potęg, obejmujš nie tylko biznes. Kluczowe jest zdanie obu krajów w sprawach dotyczšcych wojny w Syrii czy prób ograniczenia ambicji nuklearnych Iranu. Angela Merkel i Wen Jiabao, choć często różniš się w swoich opiniach, rozumiejš się dobrze. – Dla Chin Niemcy sš poważnym, przewidywalnym partnerem, którego polityka zagraniczna ma niezmienne priorytety. Może inne od chińskich, ale jest prosta i zrozumiała – argumentuje Jonathan Holslag. Dlatego w Europie dla Pekinu najpoważniejszym partnerem jest właœnie Berlin.  – Nie kapryœny Paryż i nie Londyn, który dla Chin jest po prostu emanacjš polityki amerykańskiej – uważa belgijski ekspert.

Berlin aktywniejszy niż Pekin

W 2011 roku Niemcy zainwestowały w Chinach 26 mld euro. Inwestujš w branże, w których sš tradycyjnie mocni: motoryzacyjnš, maszynowš, energii elektrycznej, chemicznš. W Chinach swoje zakłady majš największe niemieckie koncerny motoryzacyjne – Audi, Daimler, Volkswagen. Inwestycje tam to nie tylko sposób na tańszš produkcję, ale przede wszystkim na dotarcie na ten ogromny rynek. Nie obywa się bez kłopotów. Volkswagen odkrył, że jego chiński partner biznesowy FAV kopiuje do swoich modeli niemieckie przekładnie i silniki. Ale nie upublicznił oskarżeń. W porównaniu z zaangażowaniem niemieckim w Chinach skala inwestycji bezpoœrednich w przeciwnym kierunku wyglšda skromnie – zaledwie 1,2 mld euro w 2011 roku. Jest to jednak wyraŸny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, a pod względem liczby projektów Chiny sš teraz czołowym inwestorem w Niemczech. W 2011 roku zaangażowali się w 158 inwestycji. Kupili np. Kiekert, producenta systemów zamykania drzwi samochodowych, czy Putzmeister i Schwing – produkujšce pompy do mieszanki betonowej.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL