Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Strefa WolnoSłowa zaprasza na spektakl Przywiozę tu swoje podwórko

Zdję?cie z warsztatów. Foto Joanna Szyndler
materiały prasowe
Już 18 sierpnia w ramach projektu Azyl Warszawa odbędzie się premiera spektaklu "Przywiozę tu swoje podwórko".
- Wyrusz w teatralnš podróż z migrantami i uchodŸcami po niewidzialnych miastach na Bródnie, w dzielnicy Targówek - zachęcajš organizatorzy wydarzenia. W przedstawieniu, odbywajšcym się w przestrzeni miejskiej, zagrajš Polacy, migranci i uchodŸcy żyjšcy w Polsce – uczestnicy wielokulturowych warsztatów teatralnych fundacji Strefa WolnoSłowa. "Jak można urodzić się i umrzeć w tym samym mieœcie? Jak można spędzić więcej niż miesišc w jednym mieœcie, z tymi samymi ludŸmi? Przecież jest nieskończona liczba miast, nieskończona liczba ludzi, możliwoœci. Miasta na mapie i w wyobraŸni. Miasta z historii i wspomnień. Miasta, którymi były kiedyœ obecne miasta i miasta którymi będš. A w nich wszystkich ludzie - żywi, umarli, wymyœleni, możliwi. Oni we mnie mieszkajš i razem dobrze się bawimy. Moje życie to cišgle nowa impreza. A ty? Ty się tutaj zasiedziałeœ z potakujšcym dworem". Fragment tekstu spektaklu: Tomasz Gromadka
Przedstawienie "Przywiozę tu swoje podwórko" to mozaika historii, postaci, wydarzeń i sytuacji, które składajš się na obraz miasta. Wielokulturowego i wielopokoleniowego. W pracy warsztatowej punktem wyjœcia do improwizacji i tworzenia dramaturgii spektaklu były "Niewidzialne miasta" Italo Calvino. Ksišżka stała się inspiracjš do zgłębienia istoty podróży, wspominania miejsc, z których pochodzš uczestnicy warsztatów, a także do opowieœci o Polsce i Warszawie widzianych oczami migrantów i skonfrontowania ich z historiami osób mieszkajšcych tu od zawsze. W przedstawieniu zagrajš zarówno uczestnicy warsztatu wielokulturowego (m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Pakistanu, Kuby),  jak i seniorzy z dzielnicy Targówek oraz uchodŸcy z Oœrodka dla UchodŸców na Targówku. - Wydaje się, że przez to, że jesteœmy z różnych kultur możemy mieć problem z dialogiem, ale my nie dyskutujemy o różnicach, tylko robimy spektakl. Po prostu gramy razem. To nam pomaga w komunikacji – mówi Adel Dune z Chin, uczestniczka warsztatów. Fundacja Strefa WolnoSłowa to grupa ludzi, zajmujšcych się teatrem, literaturš, fotografiš, organizacjš działań animacyjnych, inicjatyw kulturalnych i artystycznych. Do swoich działań angażujš osoby z różnych grup społecznych, różnej narodowoœci, umożliwiajšc spotkanie poprzez sztukę, jednoczeœnie mocno angażujšc się w działania społeczne. Dużym zainteresowaniem cieszył się ostatni spektakl fundacji – "Tu jest lepiej. Przyjeżdżajcie!" ZapowiedŸ spektaklu na Facebooku.
ródło: materiały prasowe

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL