Wykluczenie z przetargu tylko za świadome podanie nieprawdy

Monika Śmigielska partner kancelarii Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy
Rzeczpospolita
Ustawodawca dopuścił poprawianie złożonych w postępowaniu dokumentów, pomimo że mogły one zawierać informacje niezgodne z rzeczywistością
Wyrokiem z 19 lipca br. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga potwierdził, że sankcję wykluczenia wykonawcy z postępowania stosować można wyłącznie w przypadku świadomego podania nieprawdziwych informacji. Odmienny pogląd Tym samym Sąd Okręgowy nie zgodził się z prezentowanym w części orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej stanowiskiem, zgodnie z którym nie mają znaczenia przyczyny, z powodu których doszło do podania przez wykonawcę informacji niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym. Jak to było Wyrok wydany został na gruncie prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa – Okęcie – Radom linii nr 8 w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa – Okęcie – Radom”. Skarga prezesa Skarga na wyrok KIO wniesiona została przez prezesa Urzę...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL