Prawo karne

Ojciec w więzieniu nie ma zagwarantowanych częstych widzeń z dzieckiem

Wykonując karę wobec skazanych sprawujących stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, uwzględnia się „potrzebę inicjowania, podtrzymywania i zacieśniania ich więzi uczuciowej z dziećmi" - wynika z kodeksu karnego wykonawczego
Fotorzepa, Bartek Sadowski BS Bartek Sadowski
Małe dziecko ma zagwarantowany dostęp do matki przebywającej w więzieniu, może z nią nawet zamieszkać. Kontakt z ojcem już tak łatwy nie jest
Gdy chodzi o wykonywanie tymczasowego aresztowania, kodeks karny wykonawczy nie robi różnicy między matką a ojcem. Praktyka jest jednak inna.

Ojciec w areszcie

Piotra D. organy ścigania zatrzymały 28 maja w grupie tzw. kiboli przed Euro 2012 (ma też poważniejsze zarzuty). Został aresztowany na trzy miesiące. Ma jednak dziewięciomiesięcznego syna, którym stale się opiekował, ponieważ jego żona pracowała, a on nie. Biegły psycholog stwierdził w opinii, że prawidłowy rozwój dziecka został zaburzony traumą z powodu nieobecności ojca. Psycholog zaleca jak najdłuższy kontakt dziecka z ojcem, gdyż popada ono w depresję i chorobę sierocą. Na razie dostało dwa godzinne widzenia razem z matką, ale tylko przez szybę. Matka chciałaby więcej kontaktu. Prokuratura odpowiedziała, że w czasie tymczasowego aresztowania to niemożliwe. Karniści, z którymi rozmawialiśmy, są innego zdania.
Kodeks przewiduje bezwarunkowo dla dziecka uprawnienie do kontaktów z aresztowanym rodzicem, nie ma więc powodu, aby kontakt z ojcem ograniczać bardziej niż z matką – mówi adwokat Andrzej Nogal, obrońca Piotra D. Rzeczywiście, art. 87a. § 1 k.k.w. stanowi, że wykonując karę wobec skazanych sprawujących stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, uwzględnia się „potrzebę inicjowania, podtrzymywania i zacieśniania ich więzi uczuciowej z dziećmi". – Prokurator powinien indywidualnie podchodzić do takich spraw, tym bardziej że ma w tym znaczną swobodę – wskazuje prof. Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego. – Faktem jest jednak, że kontakt z matką jest łatwiejszy, zwłaszcza gdy karmi dziecko piersią, ale to natura niejako wymusza.

Dziecko w więzieniu

Kontakt wymusza natura, ale też przepisy, zwłaszcza te dotyczące kary więzienia. Kodeks nakazuje zorganizowanie przy wybranych zakładach karnych domów dla matki i dziecka, w których dziecko może przebywać, na życzenie matki, do ukończenia trzech lat. A to w celu umożliwienia matce pozbawionej wolności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Decyzje w tym zakresie należą do sądu opiekuńczego. Takie domy są w więzieniach w Grudziądzu i Krzywańcu i korzystają z nich 33 kobiety. Podobnych placówek nie ma dla ojców. Oni mogą liczyć na dodatkowe widzenia. – W razie skazania ojca samotnie wychowującego dziecko przysługuje mu trzecie widzenie w miesiącu, czyli dodatkowe 60 minut. Może też korzystać z prawa osadzenia w zakładzie położonym blisko miejsca pobytu dziecka, jeśli przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej – mówi Luiza Sałapa, rzecznik Służby Więziennej. Zdaniem Rafała Wąworka, adwokata i działacza ojcowskiego, izolowanie tymczasowo aresztowanego i ograniczenie kontaktów przez szybę ma uzasadnienie, ale poważne kwestie rodzinne powinny mieć pierwszeństwo. Należy tylko w inny sposób wykluczyć przekazywanie grypsów. masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.domagalski@rp.pl Opinia dla „Rz"

prof. Stefan Lelental karnista z Uniwersytetu Łódzkiego

Kary czy środki zapobiegawcze należy wykonywać w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Kodeks karny wykonawczy nakazuje też, aby wykonując karę wobec rodzica dziecka, uwzględniać potrzebę zacieśniania więzi uczuciowej między nimi, a trudno o to moim zdaniem przez szybę. Dlatego takie ograniczenie kontaktu (jeśli nie chodzi o niebezpiecznego aresztowanego) uważam za niestosowne, niehumanitarne i błędne. Na taką decyzję o ograniczeniu prokuratora w razie tymczasowego aresztowania, a dyrektora zakładu karnego w razie osadzenia przysługuje skarga do sędziego penitencjarnego.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL