Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Ojciec w więzieniu nie ma zagwarantowanych częstych widzeń z dzieckiem

Wykonujšc karę wobec skazanych sprawujšcych stałš pieczę nad dzieckiem do lat 15, uwzględnia się „potrzebę inicjowania, podtrzymywania i zacieœniania ich więzi uczuciowej z dziećmi" - wynika z kodeksu karnego wykonawczego
Fotorzepa, Bartek Sadowski BS Bartek Sadowski
Małe dziecko ma zagwarantowany dostęp do matki przebywajšcej w więzieniu, może z niš nawet zamieszkać. Kontakt z ojcem już tak łatwy nie jest
Gdy chodzi o wykonywanie tymczasowego aresztowania, kodeks karny wykonawczy nie robi różnicy między matkš a ojcem. Praktyka jest jednak inna.

Ojciec w areszcie

Piotra D. organy œcigania zatrzymały 28 maja w grupie tzw. kiboli przed Euro 2012 (ma też poważniejsze zarzuty). Został aresztowany na trzy miesišce. Ma jednak dziewięciomiesięcznego syna, którym stale się opiekował, ponieważ jego żona pracowała, a on nie. Biegły psycholog stwierdził w opinii, że prawidłowy rozwój dziecka został zaburzony traumš z powodu nieobecnoœci ojca. Psycholog zaleca jak najdłuższy kontakt dziecka z ojcem, gdyż popada ono w depresję i chorobę sierocš. Na razie dostało dwa godzinne widzenia razem z matkš, ale tylko przez szybę. Matka chciałaby więcej kontaktu. Prokuratura odpowiedziała, że w czasie tymczasowego aresztowania to niemożliwe. Karniœci, z którymi rozmawialiœmy, sš innego zdania.
– Kodeks przewiduje bezwarunkowo dla dziecka uprawnienie do kontaktów z aresztowanym rodzicem, nie ma więc powodu, aby kontakt z ojcem ograniczać bardziej niż z matkš – mówi adwokat Andrzej Nogal, obrońca Piotra D. Rzeczywiœcie, art. 87a. § 1 k.k.w. stanowi, że wykonujšc karę wobec skazanych sprawujšcych stałš pieczę nad dzieckiem do lat 15, uwzględnia się „potrzebę inicjowania, podtrzymywania i zacieœniania ich więzi uczuciowej z dziećmi". – Prokurator powinien indywidualnie podchodzić do takich spraw, tym bardziej że ma w tym znacznš swobodę – wskazuje prof. Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego. – Faktem jest jednak, że kontakt z matkš jest łatwiejszy, zwłaszcza gdy karmi dziecko piersiš, ale to natura niejako wymusza.

Dziecko w więzieniu

Kontakt wymusza natura, ale też przepisy, zwłaszcza te dotyczšce kary więzienia. Kodeks nakazuje zorganizowanie przy wybranych zakładach karnych domów dla matki i dziecka, w których dziecko może przebywać, na życzenie matki, do ukończenia trzech lat. A to w celu umożliwienia matce pozbawionej wolnoœci sprawowania stałej i bezpoœredniej opieki nad dzieckiem. Decyzje w tym zakresie należš do sšdu opiekuńczego. Takie domy sš w więzieniach w Grudzišdzu i Krzywańcu i korzystajš z nich 33 kobiety. Podobnych placówek nie ma dla ojców. Oni mogš liczyć na dodatkowe widzenia. – W razie skazania ojca samotnie wychowujšcego dziecko przysługuje mu trzecie widzenie w miesišcu, czyli dodatkowe 60 minut. Może też korzystać z prawa osadzenia w zakładzie położonym blisko miejsca pobytu dziecka, jeœli przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej – mówi Luiza Sałapa, rzecznik Służby Więziennej. Zdaniem Rafała Wšworka, adwokata i działacza ojcowskiego, izolowanie tymczasowo aresztowanego i ograniczenie kontaktów przez szybę ma uzasadnienie, ale poważne kwestie rodzinne powinny mieć pierwszeństwo. Należy tylko w inny sposób wykluczyć przekazywanie grypsów. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora m.domagalski@rp.pl Opinia dla „Rz"

prof. Stefan Lelental karnista z Uniwersytetu Łódzkiego

Kary czy œrodki zapobiegawcze należy wykonywać w sposób humanitarny, z poszanowaniem godnoœci ludzkiej skazanego. Kodeks karny wykonawczy nakazuje też, aby wykonujšc karę wobec rodzica dziecka, uwzględniać potrzebę zacieœniania więzi uczuciowej między nimi, a trudno o to moim zdaniem przez szybę. Dlatego takie ograniczenie kontaktu (jeœli nie chodzi o niebezpiecznego aresztowanego) uważam za niestosowne, niehumanitarne i błędne. Na takš decyzję o ograniczeniu prokuratora w razie tymczasowego aresztowania, a dyrektora zakładu karnego w razie osadzenia przysługuje skarga do sędziego penitencjarnego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL